Naturstyrelsen vil frede orkidé-paradis

20-12-2013

En af Danmarks mest blomsterrige enge bør fredes, mener Naturstyrelsen.

Nørlevkæret syd for Hirtshals er et af de steder i Danmark, der rummer flest forskellige, sjældne planter. Naturstyrelsen vil have området fredet.


Naturpleje. Græssende køer har en stor del af æren for, at der er så mange forskellige planter i Nørlevkæret. Foto: Danmarks Naturfredningsforening.

Mygblomst, pukkellæbe, klit-gøgeurt, bakke-gøgelilje og den kødædende plante, vibefedt, er blandt de mange sjældne planter, der fremover skal beskyttes bedre på deres voksested i Nørlevkæret syd for Hirtshals.

Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Hjørring Kommune rejser nu i fællesskab en fredningssag for det 21 hektar store område.

- Nørlevkæret hører til landets allerfineste natur.  Det er kun meget sjældent, man ser så mange sjældne plantearter samlet på ét sted, siger biolog Else Marie Stamphøj fra Naturstyrelsen.

En fredning af Nørlevkær vil også bidrage til, at de mange forskellige planter kan sprede sig til andre naturområder i nærheden.

Kvæg passer på blomsterne
Fredningen skal først og fremmest sikre, at området bliver plejet bedst muligt til gavn for de sjældne planter.
Det handler især om, at der hvert år kommer kvæg og gnaver græs og buske ned, så der kommer masser af lys til de i alt 220 forskellige blomsterarter i området.

- Kvæget er helt afgørende for at bevare Nørlevkærets rigdom af blomster. Ophører afgræsningen, ændrer naturen lynhurtigt karakter, og de sarte, lyselskende planter forsvinder, siger Else Marie Stamphøj.

To forskellige typer af orkidéer er de senere år forsvundet fra en del af Nørlevkæret, der i flere år ikke har været afgræsset.

En fredning vil stadig sikre, at der er offentlig adgang til området. Det er op til Fredningsnævnet at afgøre, om fredningen skal gennemføres.

Læs fredningsforslaget (pdf)