Skove i ugunstig tilstand

19-12-2013

Naturstyrelsen indrapporterer nu tilstanden for skovnaturtyper til EU-kommissionen.

Mangel på ældre. Der er for få gamle træer i de danske skove. Det er en af meldingerne fra Naturstyrelsen til EU. Foto: Tobias Markussen.

Naturstyrelsen indrapporterer nu tilstanden for skovnaturtyper til EU-kommissionen.
 
Vigtige danske skove er i ugunstig tilstand, når det gælder biodiversitet. Der er for få gamle træer og for lidt dødt ved i skovbunden, og det skal der være, hvis planter og dyr skal trives og udvikle sig.
Sådan vil det lyde, når Naturstyrelsen nu afslutter sin indrapportering om den danske natur til EU. Dermed følger Naturstyrelsen en indstilling fra DCE, Aarhus Universitet, der er styrelsens faglige rådgiver.
Den første indrapportering om tilstanden i de øvrige danske naturtyper skete i sommer, men i forhold til skove udsatte styrelsen indrapporteringen, fordi DCEs indstilling krævede en nærmere analyse.

Lyspunkter og ugunstige tilstande
Indrapporteringen omfatter vigtige skovnaturtyper, der omfatter cirka 15 procent af det danske skovareal. DCE mener, at disse skove er i ugunstig tilstand i forhold til biodiversitet, primært på grund af mangel på gamle træer og dødt ved.
Det omfatter også de skove, der ligger i Natura 2000-områderne – tre procent af skovarealet. Disse områder har EU-lande en særlig forpligtelse til at værne om.
Danmark har 600.000 hektar skov, som primært bruges til træ-produktion. Indrapporteringen af skovnaturtyper drejer sig om 90.000 hektar og Natura 2000-skovene udgør 20.000 hektar.
I den øvrige indrapportering af de danske naturtyper og arter er der både lyspunkter og ugunstige tilstande: Odderen har det godt i Jylland, flagermusene trives, mens strandtudsen og eremitten er trængt.
Í forhold til naturtyper har højmoserne fået det bedre blandt andet gennem LIFE-projekter i Lille Vildmose og Holmegaard mose. Heder, overdrev og enge har det stadig svært og er i ugunstig tilstand.