Vandplaner fik 5500 høringssvar

23-12-2013

Nye metoder kan gøre sagsbehandlingen hurtigere denne gang.

High tech. Sådan ser Hammershus' forborg ud på en laserskanning. Illustration: Naturstyrelsen.

Nye metoder kan gøre sagsbehandlingen hurtigere denne gang.

Den seks måneder lange offentlige høring om vandplanerne sluttede i dag kl. 12. Ved fristens udløb var der indsendt cirka 5500 høringssvar. Det er næsten 1000 flere høringssvar end efter den første offentlige høring, der sluttede i 2010. Dengang blev der indsendt 4600 høringssvar.

Der kan være flere forklaringer på, at der er flere høringssvar denne gang. Blandt andet omfatter denne høring også de statslige miljøvurderinger og habitatvurderinger af vandplanernes påvirkning af Natura 2000-områder. Desuden er indrapporteringen ændret, så en lodsejer denne gang har kunnet indgive præcise høringssvar for hver enkelt del af en vandløbsstrækning, hvor man før måtte sende ét samlet svar for hele strækningen.

Vi har ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at give et egentlig overblik over, hvordan de mange svar fordeler sig på forskellige kategorier. Det skyldes især, at høringssvarene er indsendt inden for et meget kort tidsrum. Bare inden for de seneste otte dage er der indsendt 4000 svar ,” siger konst. direktør Mads Leth-Petersen, Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen regner med at være igennem en første læsning af svarene i slutningen af januar. Derefter går man i gang med den egentlige sagsbehandling af hvert enkelt høringssvar. Styrelsen håber, at sagsbehandlingen bliver hurtigere denne gang på grund af den mere præcise indrapportering.

De nuværende forslag til vandplaner kom første gang i offentlig 6 måneders høring i 2010 og siden i en supplerende høring i 2011. Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i december 2012, at den supplerende høring havde været for kort, og derfor var planerne ugyldige. De blev derfor igen sendt i offentlig høring 21. juni 2013.