Det Blå Danmark styrker sin position

14-02-2013

Moderne dansk miljøteknologi kan fremover forhindre, at dræbergopler og andre invasive arter rejser som blinde passagerer med skibsfarten.

Moderne dansk miljøteknologi kan fremover forhindre, at uldhåndskrabber og andre invasive arter rejser som blinde passagerer med international skibsfart.


Uvelkommen. Nyt renseanlæg fjerner fiskeæg og tangsporer fra det ballastvand, skibe tager ombord for at få stabilitet på rejsen. Foto: Colourbox

For første gang er det lykkedes en dansk virksomhed at producere et renseanlæg, der forhindrer skadelige dyr og planter i at sprede sig med skibes ballastvand.

Naturstyrelsen og Søfartsstyrelsen har netop typegodkendt anlægget, der er produceret af virksomheden DESMI Ocean Guard A/S med støtte fra Miljøministeriet program for grøn teknologi, Partnerskab for Ballastvand og den Danske Maritime Fond.

Renseanlægget er et eksempel på en af de grønne løsninger, som regeringen har sat fokus på i Vækstplanen for Det Blå Danmark.

Anlæg renser alt slags vand
Anlægget er det første nogensinde, der har gennemført FN’s Søfartsorganisations, IMO, testforsøg i tre marine miljøer – både saltvand som i Atlanterhavet, brakvand som i Østersøen, og ferskvand som er aktuelt for skibe, der besejler de store amerikanske søer.

Anlægget renser vandet ved hjælp af filtre, ultraviolet lys og luftarten ozon.
Dræbergobler stoppes
Problemet med urenset ballastvand er, at det indeholder organismer, der spreder sig med skibene.

Uldhåndskrabber fra Kina, dræbergobler fra Amerika og Sargassotang fra Japan er alle kommet til danske farvande med ballastvand. De to sidstnævnte arter har efter deres ankomst bredt sig med stor hast på bekostning af blandt andet fisk, muslinger og havplanter, der hører hjemme i Danmark.

En af forklaringerne på de nytilkomne planter og dyrs succes er, at de ofte ikke har nogle naturlige fjender, der hvor de lukkes ud.

Lovkrav på vej
Danmark tiltrådte i 2012 den internationale ballastvandkonvention som land nummer 36.
Når konventionens regler træder i kraft, vil alle handelsskibe skulle rense deres ballastvand, inden det tømmes ud i havet. Det forventes at ske i 2014.
Partnerskab om Ballastvand arbejder for hjælpe rederier og virksomheder med at forberede sig på de nye regler, der vil træde i kraft med ballastvandkonventionen. Partnerskab om Ballastvand har repræsentanter fra Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening.