Her vil ulven bo

26-02-2013

Aarhus Universitets redegørelse om ulvens biologi, fødevalg, levesteder og udbredelse i Danmark er nu klar.

Aarhus Universitets redegørelse om ulvens biologi, fødevalg, levesteder og udbredelse i Danmark er nu klar.

Foto: Colourbox
Ny beboer. Både Midtjylland og Thy har haft besøg af en ulv den seneste tid. Det er især de tyndt befolkede dele af Jylland, der er oplagt for ulve at slå sig ned. Foto: Colourbox

Ti områder i Danmark opfylder kravene til, at ynglende ulve vil slå sig ned. Det viser en redegørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) fra Aarhus Universitet, som Naturstyrelsen bestilte i december 2012.

Redegørelsen blev bestilt efter fundet af den døde ulv i Thy for at belyse, hvor mange ulve der kan leve i Danmark.

Ud fra de tyske erfaringer skønner forskere fra Aarhus Universitet, at der i Danmark er plads til cirka 80 ulve, der lever i familiegrupper, og derudover 20 strejfende ulve. Det samlede antal ulve, der vil kunne leve i Danmark er derfor ifølge forskerne 100 ulve.

Læs rapporten 'Ulve i Danmark - hvad kan vi forvente'

Nord- og Vestjylland er ulveland
Ifølge redegørelsen fra Aarhus Universitet er det primært de vestlige og nordvestlige egne af Jylland, der vil være attraktive for ulve. Det er dermed de tyndest befolkede og mindst befærdede områder såsom Hanstholm Vildtreservat, som samtidig er helt eller delvist omfattet af adgangsforbud, der vil appellere til ulve.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) skriver dog, at strejfende ulve vil kunne forekomme overalt i Jylland, mens der vil være cirka 10 områder, der opfylder kravene til, at ynglende ulve vil slå sig ned. Se listen forneden.

Der er mange forhold, der er afgørende for, hvor i landet ulve vil slå sig ned. Infrastruktur som jernbaner, veje og større byer spiller ind, og det samme gælder antallet af uforstyrrede arealer og mængden af byttedyr.

Læs mere om ulv i Miljøstyrelsens artsleksikon

Tilbage efter lang tid
Ulven blev stort set udryddet i Vesteuropa i løbet af det 18. og 19. århundrede, og den sidste danske ulv blev skudt i 1813 ved Estvadgård syd for Skive. I dag er den europæiske ulv dog så småt i fremgang i flere dele af Europa, og alt tyder nu på, at ulven igen har kæmpet sig tilbage til toppen af fødekæden i Danmark.

Allerede i løbet af 1990’erne blev de første ulve observeret i Tyskland i området omkring Lausitz tæt ved den polske og tjekkiske grænse. Gennem de næste 10 år har strejfende ulve etableret sig ulvepar, og i dag skønner tyske forskere, at der er omkring 19 ulvekobler (par af en alfahan og alfahun med unger) i Tyskland. Derudover er der observeret cirka fire enligt strejfende ulve.

Aarhus Universitet anser det ”meget forventeligt”, at strejfende ulve vil dukke op i Danmark, da Jylland kan fungere som en slags tragt for ulve, der strejfer mod nord fra Tyskland.

Ifølge universitetets redegørelse vil der, hvis det tyske spredningsmønster af ulv overføres til danske forhold, gå omkring 10 år, før det første ulvekobbel etablerer sig og begynder at yngle. Det afhænger dog af et sammenfald af en lang række tilfældige omstændigheder.

Strengt beskyttet
Ganske som i Tyskland vil ulve i Danmark leve af unge krondyr og voksne rådyr, og da der i disse år er rigelige mængder af de vildttyper, så vil ulve ikke mangle føde.

Da ulven er strengt beskyttet via EU’s Habitatdirektiv, hersker der ingen tvivl om, at jagt på ulve er forbudt.

Læs mere om beskyttelsen af ulven her

Her vil ulven bo
Herunder kan man se de steder, der ifølge DCE opfylder de bedste økologiske betingelser for ulve i Danmark:

Kallesmærsk Hede, klitplantagerne i Oksby, Vejers, Bordrup, Ål, Vrøgum
Ulfborg/Stråsø Plantage og Vosborg og Vind Hede
Kronhede og Klosterhede Plantage
Stenbjerg/Hvidbjerg/Lodbjerg Klitplantager
Hanstholm Vildtreservat/Tved/Vilsbøl/Nystrup/Tvorup Klitplantager
Vester Thorup/Lild/Hjardemål/Østerild Klitplantage
Rold Skov/Siem Skov/Lille Vildmose/Tofte Skov/Høstemark Skov
Estvadgård Plantage/Hjelm og Hjerl Hede
Løvenholm/Fjeld Skov og Fuglsø Mose
Gludsted/St.Hjøllund/Skærbæk Plantage.

Se kortet over ulvens mulige ynglesteder i Danmark

 

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Sune Bové, Naturstyrelsen, tlf.: 2537 0771