Klik Danmark under vand

07-02-2013

Se hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin vådeste side.

Naturstyrelsen præsenterer for første gang et samlet billede af, hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin vådeste side.


Stormflod. Voldsom blæst kan sende havvand ind i vandløb og ud i det omkringliggende landskab. Grafik: Naturstyrelsen.

Danmark gennemblødes af vand fra alle sider i en række nye elektroniske kort, der viser effekten af stormflod, stigende vandstand i vandløb og langvarig silende regn.

Naturstyrelsen har udviklet kortene for at give kommunerne et godt udgangspunkt for at lave lokale klimatilpasningsplaner, der viser hvor og hvordan man vil forebygge oversvømmelser. Flere af kortene er nye, mens andre er væsentligt forbedrede udgaver i forhold til tidligere.

- Vi har nu det hidtil mest nuancerede billede af, hvad klimaændringerne vil føre med sig. Vi kan se, hvor galt det kan gå, ved at tilføje lag på lag af vand til det landkort, vi kender. Heldigvis er opgaven nu, at gøre scenariet utænkeligt, ved at lave planer, der beskytter danskerne mod oversvømmelser, siger kontorchef Kåre Svarre Jakobsen, Naturstyrelsen.

De kommunale klimatilpasningsplaner skal være udarbejdet i 2013.

Vandet ændrer landkortet
Det nye kortmateriale er delt op i lag, som kan tilføjes et ad gangen på computeren:

Lavninger. Når det regner kraftigt gennem lang tid, samles vand, der strømmer fra de højere jorder til de laveste. Forskellige farvenuancer viser blandt andet dybden af vandet.

Strømmende vand. Se hvor på overfladen vandet vil løbe, når regnen bliver så kraftig, at den ikke kan nå at sive ned i jorden. Forskellige farver viser, hvor stort et areal vandet kommer tilstrømmende fra.

Vandløb. Man kan se, hvor meget vandløbene oversvømmer terrænet, når for eksempel intensiv regn får dem til at gå over deres bredder.

Stormflod. På kortet kan man se, hvordan de kraftige havvandsstigninger sandsynligvis vil ramme, når landet med mange års mellemrum rammes af kraftig storm. Ny version med bedre højdemodel.

Kortene giver overblik over sårbare områder. Det kan dog stadig være nødvendigt med mere detaljerede analyser, specielt indenfor kloakerede områder, inden kommunerne kan beslutte konkrete tiltag mod oversvømmelser.

Sæt ind, hvor risiko er størst
Oversvømmelseskortene skal holdes op imod de værdier, der findes i landskabet, så man kan se, hvilke områder det er vigtigst at beskytte.  Til det formål udkommer Miljøministeriet også med et nyt temakort, der viser, hvor de største ejendomsværdier er koncentreret.

Hospitaler, kulturminder og sjælden natur er andre eksempler på værdier, som kommunerne kan tage stilling til at beskytte.

De kommunale klimatilpasningsplaner kommer til at vise, hvilke områder byrådet prioriterer, når der skal sættes ind med større kloakker, kunstige vådområder eller andre tiltag, der kan afværge oversvømmelser.

Se danmarkskortet , hvor man kan zoome ind og tilføje oversvømmelser

Yderligere oplysninger:
Cand. Scient Daniel Grube Pedersen, Naturtyrelsen, tlf.: 7254-4905,