Nyt liv til 700 år gamle planter

22-02-2013

Lægeplanter og krydderurter, der blev indført af Hammershus-borgens beboere i middelalderen, skal beskyttes bedre.

Lægeplanter og krydderurter, der blev indført af Hammershus-borgens beboere i middelalderen, skal beskyttes bedre.


Historisk.
Den blomstrende cikorie er en af de planter, man dyrkede på Hammershus. Foto: Naturstyrelsen.

Når arkæologer leder efter potteskår omkring Hammershusruinen på Bornholm, skal der fremover også ses efter gamle blomsterfrø.

Frøene kan nemlig trods flere hundrede års ophold i jorden ofte bringes til spiring, og dermed kan indsamlingen være med til at bevare ældgamle planter, der ellers risikerer at uddø i området.

- Middelalderplanterne bliver nemt overset. En del af forklaringen er, at de oprindelig blev indført fra fremmede lande som blandt andet læge- og krydderurter. Men biologer vil ofte hellere beskæftige sig med planter, der hører naturligt hjemme i Danmark. Og arkæologer vil hellere lede efter potteskår og pilespidser, siger naturvejleder Tino Hjorth Bjerregaard fra Naturstyrelsen på Bornholm.

Men nu er der hjælp på vej til de gamle planter, for Naturstyrelsen har modtaget 1,2 millioner kroner fra 15. Junifonden til at beskytte middelalder-planter ved at indsamle jord med plantefrø og lave planer for naturplejen omkring Hammershus.

Levende fortidsminder
Havrerod, lægekulsukker, bulmeurt og kongelys er alle eksempler på de cirka 50 såkaldte levende fortidsminder, der for de flestes vedkommende er indført som nytteplanter, dengang borgen var bemandet.

Planternes tilstedeværelse er med til at fortælle om fortidens mad, medicin, tro og overtro, og mange af planterne er så sjældne, at deres eneste voksested i Danmark er ved Hammershus. Nogle af disse er i overhængende fare for at forsvinde fra området.
Jordindsamlingen i forbindelse med restaureringen af Hammershus og de arkæologiske udgravninger i området skal nu sikre og dokumentere de levende fortidsminder og den vilde flora på Hammershusklippen, og dermed bliver den særegne flora bevaret for fremtiden.

Det mest blomsterrige sted
Hammershusklippen er en af de fineste lokaliteter for levende fortidsminder i Skandinavien. Klippen er desuden beliggende i et Natura2000-område og rummer værdifuld lysåben natur.
Hammershusklippen har længe været kendt for at være den mest blomsterrige lokalitet på Bornholm, og der er registreret omkring 300 forskellige plantearter, hvilket svarer til cirka 10 procent af den danske flora. På området er der desuden fundet flere sjældne planter.

Læs om planterne ved Hammershus

Fakta om projektet
Projektets mål er at kunne udstikke rammer for effektive plejeplaner for de historiske ruiner og borge på Bornholm, men også i Danmark - og dermed være med til at bevare de mange levende fortidsminder.

• Sikre de levende fortidsminder og den vilde flora på Hammershusklippen.
• Udvikle nye plejeplaner for området, som skal forankres i Naturstyrelsen på Bornholms kommende 15-årige driftsplan.
• Formidle den særlige flora på Hammershusklippen gennem hjemmeside, guidede ture, artikler og moderne formidling i Hammershus nye besøgscenter.
• Udbrede kendskabet til levende fortidsminder og være et forgangseksempel med "best practice" for andre historiske lokaliteter som borge, klostre, kirker og gamle bydele.
• Kombinere praktiske erfaringer i tværfagligt samarbejde mellem botanikere, arkæologer og håndværkere.

Projektet er påbegyndt 1. januar 2013 og afsluttes 31. december 2014.

Læs mere om Bornholms særlige planter