Vadehavet nærmere Unesco-listen

26-02-2013

Vadehavet, en naturperle i international topklasse, rykker et skridt nærmere en plads på Unescos liste over verdens unikke kultur- og naturarv.

Vadehavet er et skridt nærmere en plads på Unescos liste over verdens unikke kultur- og naturarv, der blandt andet tæller Ægyptens pyramider og Isfjord i Grønland


Fugleriget. Vadehavet er spisekammer for tusindvis af fugle. Foto: Ole Akhøj.

Kulturminister Marianne Jelved har nu sat sin underskrift på ansøgningen, der skal overbevise FN's organisation for kultur og undervisning, Unesco, om, at Vadehavet er værdig til en plads på listen over verdens unikke kultur- og naturarv.

Vadehavets kyst strækker sig over godt 500 kilometer fra Blåvands Huk til Den Helder i Holland. Den tyske og den hollandske del af Vadehavet kom på Unesco-listen i 2009. Ved den lejlighed opfordrede Verdensarvskomiteen, som står for udpegningen af verdensarvssteder, til, at landene ved Vadehavet hurtigt udarbejdede en fælles ansøgning, hvor også den danske del er med.

- Vadehavet har en unik og mangfoldig natur, hvor mange tusinde dyre- og plantearter lever. Med ansøgningen til Unescos liste over verdensarv tager vi et skridt mod sikring af et stykke enestående dansk natur. Ansøgningen er et resultat af et bredt samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, kommunerne ved Vadehavet og de tyske og hollandske myndigheder og har dermed opbakning i hele området, siger kulturminister Marianne Jelved.


Oplevelse og viden
Vadehavet byder på unikke naturoplevelser og er en skat af viden for biologer, geologer, historikere m.fl., som aflæser flora og fauna i det dynamiske landskab og dets indflydelse på kulturmiljøerne.

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandssystem, og dyre- og plantelivet har udviklet sig mangfoldigt. Mere end 10.000 dyre- og plantearter lever her, og millioner af trækfugle benytter Vadehavet som en uundværlig station for mellemlanding og proviantering.

- Får Vadehavet Unescos godkendelse, er det en stor mulighed for at udvikle det grønne turismeerhverv endnu mere. Det potentiale vil vi sammen med kommunerne og Nationalpark Vadehavet kunne udnytte fuldt ud, siger miljøminister Ida Auken.

Lokal opbakning
Ved udpegning af steder til verdensarvslisten lægger Danmark og Unesco vægt på, at der er lokal opbakning.
Det er tilfældet med Vadehavet, selv om Tønder Kommune dog ikke er med, som underskriver af fælleserklæringen, da kommunen ønskede et mindre areal upeget.

Men det slår ikke skår i begejstringen hos de øvrige kommuner:
- Vi havde selvfølgelig gerne set, at alle var med, men afkastene på økonomi-, oplevelses-, videns- og bevaringskonti er så store for landsdelen og for Danmark, at det må vi ikke snyde os selv for , siger Esbjerg Kommunes borgmester Johnny Søtrup.

Afgørelsen om Vadehavets optagelse på Unescos verdensarvsliste træffes i juni 2014.

Se film om Vadehavet
Se Unescos liste over verdensarv
Læs mere om National Vadehavet