Retssager afsluttes

11-02-2013

Naturstyrelsen anerkender sagsøgernes påstand om, at vandplanerne er ugyldige.

Naturstyrelsen anerkender sagsøgernes påstand om, at vandplanerne er ugyldige.

Naturstyrelsen (og Miljøministeriet) blev efter vandplanernes vedtagelse den 22. december 2011 stævnet af Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug og ca. 370 enkeltpersoner, alle med påstand om, at vandplanerne var ugyldige. Denne påstand støttedes bl.a. på, at den supplerende høring, der varede 8 dage fra 3. december 2011 til den 10. december 2011, havde været for kort.

Den 6. december 2012 fandt Natur- og Miljøklagenævnet, at den supplerende høring havde været for kort, og vandplanerne blev derfor kendt ugyldige.

Som en naturlig konsekvens af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser vil Naturstyrelsen - igennem Kammeradvokaten - meddele de sagsøgere, der inden den 22. juni 2012 har anlagt sag mod styrelsen med påstand om vandplanernes ugyldighed, at styrelsen – som det hedder i juridiske termer – tager bekræftende til genmæle. Dvs., at styrelsen accepterer sagsøgernes ugyldighedspåstand med den konsekvens, at sagsøgerne vil få medhold i denne.  Da langt de fleste sagsøgere alene har nedlagt påstand om vandplanernes ugyldighed, kan disse sager herefter afsluttes.

Det betyder ikke , at Naturstyrelsen anerkender andre påstande, der har været fremme om vandplanerne. Naturstyrelsen anerkender kun , at vandplanerne er ugyldige på grund af den for korte høringsperiode i december 2011.

De konkrete retssager

I retssagen anlagt af Landbrug & Fødevarer afgav Kammeradvokaten svarskrift i november 2012. ( Læs Kammeradvokatens svarskrift ). Kammeradvokaten har den 28. januar 2013 på Naturstyrelsens vegne taget bekræftende til genmæle ( Læs brevet til landsretten ), altså anerkendt at sagsøgerne havde ret i påstanden om, at vandplanerne var ugyldige.

I retssagen anlagt af Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug afgav Kammeradvokaten svarskrift i juli 2012 ( Læs Kammeradvokatens svarskrift ). Landsforeningen havde overordnet nedlagt to påstande, hvoraf den ene (principale påstand 1) lød på vandplanernes ugyldighed, mens den anden påstand (principale påstand 2) gik på, at Naturstyrelsen skulle anerkende, at nogle nærmere angivne instrukser i vandplanerne var ugyldige. Kammeradvokaten har den 28. januar 2013 på Naturstyrelsens vegne taget bekræftende til genmæle overfor Landforeningens principale påstand 1. Desuden er landsforeningen blev opfordret til at hæve sagen i øvrigt, dvs. at frafalde den principale påstand 2 ( Læs brevet til landsretten ), da styrelsen ikke kunne tage bekræftende til genmæle overfor denne.

Også over for de ca. 370 individuelle sagsøgere vil Naturstyrelsen nu tage bekræftende til genmæle i det omfang påstanden lyder på vandplanernes ugyldighed, og i det omfang retssagerne er anlagt inden den 22. juni 2012, hvor søgsmålsfristen efter miljømålslovens § 58, udløb.