390 millioner til restaurering af danske vandløb

21-01-2013

Miljøministeren åbner for en tilskudsordning, der skal frilægge 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1500 spærringer.

Miljøministeren åbner en tilskudsordning, der skal frilægge 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1500 spærringer. Det er den største plan for naturgenopretning af vandløb nogensinde, og den kan også blive en gevinst for turismen.


Nye muligheder. Lystfiskerne står på spring, når fiskene trives i vandløbene. Foto: Colourbox.

Vandløbsbiologer, vandmiljøteknikere og ingeniører kan godt begynde at finde gummistøvlerne frem og smøge ærmerne op, for der er udsigt til lange arbejdsdage, når landets åer og vandløb i de kommende år skal naturgenoprettes i et omfang, der ikke er set magen til før.

I alt 390 millioner kroner står til rådighed for kommunerne med en ny tilskudsordning, som Miljøministeriet og Fødevareministeriet står bag.

- Det er uden tvivl den største samlede naturgenopretning af vandløb, der nogensinde er blevet lavet i Danmark. Kilometervis af rørlagte vandløb kommer til syne igen, og vi får øget antallet af fisk i vores åer og vandløb. De 390 millioner kroner giver vores natur et stort løft , siger miljøminister Ida Auken.

Vandløbsrestaureringen indgår i de statslige vandplaner, der for nyligt blev erklæret for ugyldige. Når vandløbsrestaurering alligevel kan fortsætte, skyldes det, at ordningen ikke forudsætter vedtagne vandplaner. Det kræver dog, at visse bekendtgørelser ændres. Det er Naturstyrelsen og Naturerhvervsstyrelsen i gang med og forventer at være klar midt i februar. Herefter kan projekterne komme i gang.

Flere fisk og mere turisme
Et af tiltagene i vandprojekterne er at lægge småsten og gydegrus ud i bunden af mere end 800 kilometer vandløb. Det betyder, at blandt andet laks og ørred, som er særligt populære blandt lystfiskere fra hele verden, får bedre gydeforhold og opvækstbetingelser.

- Med indsatsen løser vi flere problemer på én gang. Vi gavner planterne og fiskene - og så kan vi styrke turismen i lokalområderne og dermed skabe job. Når turister vælger Danmark, er det ofte på grund af vores natur, og med forbedringerne kan vi tiltrække lystfiskere, som kan lægge penge i kassen hos alt fra kroer til købmænd, siger Ida Auken.

Ifølge Fødevareministeriets rapport, Lystfiskeri i Danmark, fra 2010, skaber alene danskernes lystfiskeri lige så stor omsætning som golf, og skotske undersøgelser viser, at et kilo fisk på krogen giver en indtægt på cirka 2700 kroner i indtægter i lokalsamfundet.

Læs mere om tilskudsordningen og andre vandprojekter på www.vandprojekter.dk
Aktuel ansøgningsrunde løber fra 15. januar til 15. februar 2013.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Henrik Kundby, Naturstyrelsen, tlf.: 4124 4746, e-mail: Obfuscated Email
Projektmedarbejder Kim Diget Christensen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2180, e-mail: Obfuscated Email
Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 2561 7170, e-mail: Obfuscated Email