Fisk og marsvin indtager det blå rev

28-01-2013

Hele fødekæden fra tangplanter og bunddyr til fisk og store havpattedyr drager fordel af at Naturstyrelsen har pustet nyt liv i et af Kattegats store stenrev.

Hele fødekæden fra tangplanter og bunddyr til fisk og store havpattedyr drager fordel af, at Naturstyrelsen har pustet nyt liv i et af Kattegats store stenrev.


Et hav af liv. Klik på videoen og se, hvordan der ser ud på Blue Reef. Foto: Chilbal Film.

Naturgenopretningen af Danmarks største stenrev på Læsø Trindel tegner til at blive en naturmæssig succes. Kun fire år efter at den sidste sten blev lagt ud, bugner revet af liv.

Det viser de foreløbige resultater fra overvågning af det såkaldte Blue Reef-projekt, som gennemføres af Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU-Aqua.

Dykkerne, der har besøgt revet, har blandt andet mødt langt flere torskefisk end tidligere, og der er kommet dobbelt så mange tangplanter og bunddyr.

Antallet af taskekrabber er steget, og som noget helt nyt er der nu også fundet søanemoner og nye arter af polypdyr. Det voksende antal fisk på revet tiltrækker også marsvin, der søger føde på revet.

I de kommende år venter forskerne, at endnu flere planter og fisk koloniserer revet.

Bygget af 86.000 tons sten
Før Blue Reef-projektet gik i gang i 2006 havde stenfiskeri reduceret det meste af stenrevet på Læsø Trindel til et område med spredte sten på sandbunden. Stenene blev gennem årtier fisket op sejlet væk for at blive brugt til anlæg af havnemoler, kystsikringsanlæg og andet byggeri.

Blue Reef-projektet har genskabt stenrevet på Læsø Trindel ved hjælp af 86.000 tons nye sten fra stenbrud i Norge. De enkelte stenblokke vejer hver cirka 1-3 tons. Blue Reef-projektet øger udbredelsen af de huledannende stenrev på lavt vand væsentligt.

Det genoprettede stenrev på Læsø Trindel vil med sin placering i det nordlige Kattegat fungere som et vigtigt donorområde, hvorfra planter og dyr kan sprede sig til andre stenrev.

Præsenteres for læsøboerne
Blue Reef-projektet slutter i april 2013. For at markere afslutningen og sikre at læsøboerne er ajour med de nyeste resultater og for at drøfte projektet, inviterer Naturstyrelsen til offentligt møde 29. januar.

Mødet finder sted i forsamlingshuset på Læsø.

Konference markerer afslutningen
Førende forskere og rev-eksperter fra ind- og udland diskuterer på en konference i marts resultaterne af Blue Reef og drøfter anbefalinger og retningslinjer for naturgenopretning på havet.

Konferencen afholdes 11-12 marts i København og er åben for alle.

Læs om program, pris og bookning på Naturstyrelsens hjemmeside.