Dansk-tysk samarbejde giver hasselmusen bedre levevilkår

04-07-2013

Hasselmusen er næsten forsvundet fra Sønderjylland og grænseområdet.

Hasselmusen er tæt på uddød i grænseregionen. Et internationalt projekt sikrer bedre levevilkår for den lille gnaver.


Mus i hus. Sydjylland og grænseregionen bliver mere gæstfrie over for at huse den lille gnaver. Foto: Bjørn Schulz

Hasselmusen har trange kår i Sønderjylland. I hvert fald har man fundet ud af, at den fredede lille gnaver er tæt på uddød i det sydlige Jylland og i grænseregionen. Hasselmusen er den eneste syvsover art, vi har i Danmark. Den udmærker sig ved at gå i dvale om vinteren og i modsætning til mus bliver den ældre, føder færre unger, og så kan man kende den på, at den har pels på halen.

Et dansk-tysk projekt har siden 2010 overvåget bestanden og undersøgt muligheden for at iværksætte en redningsaktion. Planen for at redde hasselmusen fra at uddø er sat i gang.

- Hasselmusen er en truet og EU-beskyttet art, så vi gør, hvad vi kan for at redde den. Hasselmusen styrker skovens biodiversitet, idet dens særlige krav til levested kræver omgivelser med flere buske, blomster og insekter, som gavner mange andre dyr og planter, fortæller projektleder på projektet BioGrenzKorr Mogens Krog, Naturstyrelsen.

Redningsplanen går ud på at skabe mere lys i skovbryn, danne lysninger og plante buske og krat, som er hasselmusens foretrukne levesteder. Derudover vil man eksperimentere med at sætte afkom af syvsovere fra den fynske bestand og en tysk nært beslægtet bestand ud i grænseområdet i håb om, at den kan leve der. Når projektet afsluttes endeligt i efteråret vil det være med en række anbefalinger til, hvordan man fremover gør skoven attraktiv for hasselmusen.

Levende motorvej for gnavere
For at hasselmus kan brede sig og opbygge en sund bestand i hele grænseregionen har den brug for spredningsveje at bevæge sig ad. Derfor har man lagt grunden til såkaldte grønne korridorer, som er levende hegn af buske og krat, så hasselmusen kan kravle fra kvist til kvist. Det har man gode erfaringer med på Fyn, hvor hasselmusbestanden er stabil

Logo for Interreg4A, som BioGrenzKorr er en del af. Projektet BioGrenzKorr har fået navn efter de grønne motorveje og står for Biodiversitet i Grænseoverskridende Korridorer.

Læs mere om projektet her
Læs om hasselmusen i artsleksikonet

I juni blev der holdt et afslutningsseminar, hvor projektets resultater og plan for videre arbejde blev præsenteret for eksperter, myndigheder og forskere. Projektet er gået ind i sin afsluttende fase og slutter endeligt i efteråret 2013.