Døende asketræer baner vej for naturgenopretning

18-07-2013

Syge træer baner vejen for masser af ny natur i Sønderjylland

Syge træer baner vejen for masser af ny natur i Sønderjylland.

Foto: Ole Akhøj
Våd natur. Flere fugtige naturområrder vil blive genskabt, der hvor syge asketræer før stod. Foto: Ole Akhøj.

Imens den østlige del af Sønderjylland er ekstremt hårdt ramt af askesygen, forsøger Naturstyrelsen nu at skabe det største naturgenopretningsprojekt på egnen nogensinde.

I stedet for døende askebevoksninger vil styrelsen genskabe flere hundrede nye fugtige naturområder, heraf mere end 20 søer, der vil gøre levegrundlaget større for en lang række dyre- og plantearter.

Ved at blokere dræn og grøfter, vil de naturlige moser og søer vende tilbage, hvor man før tørlagde dem for at plante træer.

- Vi har siden nytår måttet fælde hvad der svarer til 18.000 syge asketræer alene i Sønderjylland. Det er træer, som enten er i fare for at vælte ned over veje eller stier, eller det er træer, som meget snart vil være ubrugelige som gavntræ. Det tab søger vi at opveje ved at skabe ny og varieret natur i det største, samlede naturgenopretningsprojekt på egnen nogensinde, siger skovrider i Naturstyrelsen, Inge Gillesberg.

I alt planlægger Naturstyrelsen genopretning af 291 naturområder i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner. I alt dækker områderne over 347 ha, der i dag er bevokset med de dødsdømte asketræer.
Asketoptørre er årsag
Det er sygdommen asketoptørre, der er ved at tage livet af de mange tusinde asketræer i hele Danmark. Sønderjyllands statsskove er særligt hårdt ramte, fordi meget store dele af statens asketræer netop står i Sønderjylland.

Naturstyrelsen forsøger at redde træarten ved at finde frem til modstandsdygtige træer, men det kan ikke umiddelbart redde de mange døende bevoksninger i Sønderjylland.

- Det er jo i sig selv tragisk, at vi på den måde skal rense ud i vores asketræer. Men vi bruger lejligheden til at skabe større variation i vores skove ved at lave moser og søer, som vil gøre dyre- og plantelivet meget rigere, siger Inge Gillesberg.

Før Naturstyrelsen kan ændre askebevoksningerne til søer eller moser, skal den have tilladelse fra de lokale kommuner. Ansøgningerne er sendt af sted.