Ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg

17-07-2013

Fra 1. januar 2014 er grundejere og grundejerforeninger ikke længere bundet af bestemmelser i lokalplaner om tilslutnings- og vedligeholdelsespligt til og af fællesantenneanlæg.

Den 1. januar 2014 træder en ændring af planloven i kraft , der indebærer at grundejere og grundejerforeninger ikke længere vil være bundet af bestemmelser i lokalplaner om tilslutnings- og vedligeholdelsespligt m.v. til og af fællesantenneanlæg.

For dig som grundejer betyder det, at du 1. januar 2014 vil kunne afbryde tilslutningen til et fællesantenneanlæg og ikke vil skulle betale faste årlige udgifter til driften. Det betyder også, at du som ny grundejer ikke vil kunne blive pålagt at betale tilslutningsbidrag til et fællesantenneanlæg, hvis altså denne pligt fremgår af en lokalplan.

For grundejerforeninger betyder lovændringen, at foreningerne ikke længere vil have pligt til at drive og vedligeholde fællesantenneanlæg, når dette er bestemt i en lokalplan m.v. Grundejerforeningerne vil heller ikke længere kunne opkræve betaling af tilslutningsbidrag og faste årlige udgifter til driften af anlægget fra tilsluttede grundejere.

Indtil 1. januar 2014 vil det være muligt for grundejere og grundejerforeninger hos kommunerne at søge om dispensation fra f.eks. tilslutningspligten eller pligten til drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget.