Fanger skal skabe stort naturområde

02-07-2013

Et af de største sammenhængende naturområder i Danmark skal reddes med hjælp fra indsatte fra Statsfængslet på Kragskovhede.

Indsatte fra Statsfængslet på Kragskovhede skal være med til at redde et af Danmarks mest bevaringsværdige stykker natur.

Foto: Naturstyrelsen
Uden tremmer. Det er her i Råbjerg Mose, de indsatte for en stund kan bytte tremmer ud med naturgenopretning. Foto: Naturstyrelsen

Det drejer sig om Råbjerg Mose nordvest for Frederikshavn, der med 4.000 ha er et af de største sammenhængende naturområder i Danmark. Mosen er ved at gro til og tørre ud, så blandt andet den sjældne og stærkt truede højmose forsvinder.
I alt skal save og skovle i sving på omkring 2.000 ha rundt om i området. En fjerdedel af arealet er ejet af statsfængslet, og derfor skal de indsatte yde en del af arbejdet med at dække dræn til og rydde bevoksninger på statsfængslets arealer.

- Vi er fantastisk glade for, at vores prægtige naturområde kan få et løft med dette projekt og endnu mere glade fordi det giver os mulighed for at lade naturgenopretning og resocialisering spille sammen. Vores indsatte skal beskæftiges med opgaver, som kan give dem kompetencer til leve et liv uden kriminalitet – med LIFE-projektet får vi en god anledning til at udvikle frilufts-aktiviteter, som er nyttige for den enkelte, samfundet og naturen, siger fængselsinspektør for Statsfængslet på Kragskovhede Lene Theilgaard.

EU støtter økonomisk
Redningsaktionen til knap 20 millioner kroner er tilrettelagt af Naturstyrelsen i tæt samarbejde med Frederikshavns Kommune, og den er så vigtigt, at EU nu har besluttet at betale halvdelen af udgifterne fra de såkaldte LIFE midler, der også har været med til at redde Lille Vildmose.
Skovrider i Naturstyrelsen, Jesper Blom-Hansen, er begejstret for tilsagnet fra EU.

- Råbjerg Mose rummer nogle meget store naturværdier, som vi nu kan rykke ud og både genskabe og sikre for fremtiden. Det drejer sig for eksempel om det helt særlige rimme-dobber-landskab, der består af langstrakte, parallelle sandrygge, som er skabt, da havet trak sig tilbage i Vendsyssel. Da der skiftevis er våde dobber og tørre rimmer, blive variationen i dyre- og plantelivet meget stor, siger han.

Den sidste halvdel af de knap 20 millioner kroner kommer fra Naturstyrelsen og fra Frederikshavns Kommune gennem de statslige midler til Natura 2000-indsatsen.

Mange ejere
En række parter lægger jord til. Af de 2.000 hektar, som nu skal genoprettes, ejer Statsfængslet på Kragskovhede 575 ha, Aage V. Jensens Fonde 75 ha og Naturstyrelsen 115 ha. De sidste godt 1000 ha ejes af op til 200 private lodsejere, der nu også vil blive inddraget i projektet.

- Råbjerg Mose bliver et meget, meget stort projekt, hvor vi skal forhindre, at mosen gror til og bliver udtørret om sommeren. Samtidig skal vi koordinere indsatsen med mange lodsejere og myndigheder. Men det bliver det hele værd, lover skovrideren.

Der er planen, at arbejdet med Råbjerg Mose går i gang allerede næste år og vil vare frem til 2018.