Naturen kommer styrket ud af brand i Klosterheden

31-07-2013

Langt flere plante- og dyrearter kommer til at leve i den del af Klosterheden Plantage, som tirsdag brændte.

Langt flere plante- og dyrearter kommer til at leve i den del af Klosterhede Plantage, som tirsdag brændte efter en brand i en skovningsmaskine.


Udbrændt . Der er hverken meget flishugger eller kvas tilbage efter branden i Klosterheden. Foto: Naturstyrelsen

Skovbranden i Klosterheden i denne uge var langt fra nogen naturkatastrofe.

I stedet for den meget ensartede og mørke plantageskov, der nu er brændt væk, vil Naturstyrelsen skabe en mere varieret skov med mere lys og levesteder for en masse forskellige dyr, der ikke har været plads til før.

- Naturen har bestemt ikke tabt noget ved branden. Tværtimod. Det areal som brændte, bestod af fældet træ, som var tørret og klar til at blive lavet til flis. Vi havde netop fældet den del af plantagen for at skabe en ny og mere varieret skov, med løvtræ, lysåbne områder, dødt ved og andre elementer, der skaber levegrundlag for en meget større biodiversitet, end den, der var før, siger skovfoged i Naturstyrelsen, Paul Andersen.

Han er i disse dage en af brandvagterne, der holder øje med, at ilden ikke kommer til live igen og tager mere end de 6 hektar - eller 60.000 kvadratmeter skov, som nu er væk.

Ild i maskinen
Skovbranden blev antændt af en stor flishugger, der brød i brand, mens den arbejdede i området tirsdag formiddag.

Maskinføreren kom ikke noget til, men han kunne ikke forhindre, at den brændende maskine satte ild på det tørre træ, han var ved at hugge til flis, og den omgivende skov.

Hen på eftermiddagen havde Beredskabsstyrelsen og lokale brandvæsener kontrol over ilden, der onsdag morgen var helt slukket.