Naturen har fået et servicetjek

05-07-2013

Naturstyrelsen er klar med ny stor afrapportering om naturens tilstand i Danmark.

Naturstyrelsen er klar med ny stor afrapportering om naturens tilstand i Danmark.

Foto: Colourbox
Våd sommer.
Den danske natur er blevet finkæmmet for at dokumentere tilbage- og fremgang. Foto: Colourbox

Rød, gul, grøn.

Sådan er naturtyper og arter i hele landet blevet inddelt, alt efter hvilken tilstand de er i.
Inddelingen dækker over henholdsvis gunstig, moderat og stærkt ugunstig tilstand og laves hvert 6. år, hvorefter Naturstyrelsen afrapporterer til EU.

- Der er både eksempler på fremgang, og naturtyper der stadig kæmper for at ændre sig til det bedre. Men naturen ændrer sig langsomt, og derfor ser vi heller ikke de helt store ændringer siden sidste afrapportering, siger kontorchef i Naturstyrelsen, Henrik Kundby.

Blandt de positive ændringer i den danske natur kan man blandt andet nævne odderen, som har etableret en egentlig bestand. I 1970’erne var der kun cirka 200 oddere, som alle levede i Limfordsområdet. Nu har de spredt sig til hele Jylland og er også fundet til Fyn.

Også flagermus har ligesom i 2007 generelt gode vilkår i Danmark. Modsat forholder det sig for strandtudsen, som generelt er i tilbagegang og den store bille eremitten, der fortsat er trængt.

Når det kommer til naturtyperne er det er trend, at højmoserne har fået det bedre. Det er blandt andet sket på baggrund af LIFE-projekter, som har fået højmoser som Lille Vildmose, Sølsted mose og Holmegaard mose til at opblomstre.

Generelt har de lysåbne naturtyper som heder, overdrev og enge det stadig svært og er i ugunstig tilstand. For eksempel går visse klitnaturtyper tilbage.

- Det er jo dejligt at se, når nogle naturtyper, som tidligere har været meget pressede, går frem. Det ser også umiddelbart ud til, at strandengene har fået det bedre. Men vi passer på med ikke at konkludere for skråsikkert, for naturen har mange ubekendte , siger Henrik Kundby.
Skovene kommer i efteråret
Danmark er overfor EU forpligtet til at sørge for, at naturen ikke går tilbage i de 246 Natura 2000-områder, og der er derfor udarbejdet planer for de udpegede områder, og afsat 1,8 milliarder kroner til indsatsen.

Naturstyrelsen afrapporterer tilstanden for en lang række arter og naturtyper efter planen til EU-Kommissionen i begyndelsen af juli. Men Naturstyrelsen har besluttet at udsætte afrapporteringen om de danske skoves tilstand til EU-Kommissionen i nogle måneder.

Læs: Indrapportering på naturtilstand

Fuglerapporteringen kommer i slutningen af året, og er en separat afrapportering.