Reder på retur

03-07-2013

Antallet af ynglede skarver i Odsherred går tilbage.

Der er blevet 10 procent færre skarver i Hov Vig Reservatet i Odsherred.


Fugletræer . Selv om der er lidt færre reder i år, er der stadig mange fugle i toppen af træerne ved Hov Vig. Foto: Jørgen Scheel.

Skarverne i Hov Vig Fuglereservatet har lige nu skræppende unger i 857 reder. Det er 10 procent færre reder end sidste år, hvor tallet var 944.

Det viser Naturstyrelsens seneste optælling af skarvens reder ved Hov Vig.

Resultatet betyder, at man er tilbage på samme niveau for antallet af reder som i 2010.

- Vi ved ikke præcist, hvorfor skarven er gået tilbage i Hov Vig i år. Det kan både skyldes en lang og kold vinter, eller at der er i en periode har været færre fisk til skarverne. Men det er før sket, at resultatet fra Hov Vig har givet et fingerpeg om udviklingen på landsplan, siger skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen i Vestsjælland.

Der tælles lige nu reder i de i alt omkring 60 skarvkolonier, der findes rundt om i hele landet. Resultaterne analyseres af Aarhus Universitet og offentliggøres samlet til efteråret.

Pas på klatter
I Hov Vig er der en markeret vandrerute lige under skarvkolonien, og de normalt sky skarver har vænnet sig til mennesker. De fleste skarvkolonier ligger ellers enten på øer eller i områder, hvor der ikke er stier, og hvor det derfor er vanskeligt at komme tæt på.

- Skarvkolonien i Hov Vig er en af de få, hvor publikum kan komme tæt på skarven og opleve både lyden og lugten meget intenst. Men hvis man går ind under træerne, skal man huske at være meget opmærksom, så man ikke får en skylle ekskrementer fra fuglene i hovedet, siger skovløber Palle Graubæk fra Naturstyrelsen, der gennem mange år har talt skarverne i Hov Vig.

Tæt på skarvkolonien er der en ram lugt af de fisk, skarverne fanger og sluger på havet og senere gylper op til ungerne hjemme ved  til rederne.

Der er størst aktivitet i skarvkolonierne fra midten af april til sidst i juni måned. Allerede i starten af maj er der unger i mange af rederne.

Læs mere om skarver i artsleksikonet på Naturstyrelsens hjemmeside.