Skovbrand i Klosterheden Plantage

30-07-2013

Der er udbrudt brand i Klosterheden Plantage i Vestjylland.

Der er udbrudt brand i Klosterheden tæt ved Lemvig. Politiet fraråder, at man færdes i området. Netop nu afspærres indfaldsveje af brandvæsnet og Naturstyrelsens ansatte.


Hedelandskab. Klosterheden er et af Danmarks største, vilde naturområder med blandt andet kronvildt og bævere. Foto: Naturstyrelsen.

Tirsdag omkring middagstid udbrød der brand i Klosterheden mellem Lemvig og Holstebro i Vestjylland.

Det er endnu uvist, hvor omfattende branden er, men brandvæsen fra flere kommuner i området er ifølge Naturstyrelsens oplysninger i området, hvor også Beredskabsstyrelsen deltager.

- Det er endnu alt for tidligt at sige noget om, hvor stor branden er, men brandvæsnet er i fuld gang med at få overblik over branden, og vi er i gang med at afspærre vejene i området, så man ikke kan forvilde sig ind i nærheden af branden, siger skovfoged Paul Schmidt Andersen, Naturstyrelsen i Vestjylland.

Det meget tørre vejr den seneste måned har resulteret i noget nær perfekte rammer for brande i plantager, skove og heder - og netop Klosterheden har ikke set regn igennem en længere periode.

Brandvæsnet har meddelt, at branden er under kontrol (kl. 15.30).

LÆS NYHED: Afbrændingsforbud breder sig i hele landet
Rigt på fugle- og dyreliv
Klosterheden og Kronheden Plantager er sammenlagt et af Danmarks største naturområder, der har et rigt og varieret plante- og dyreliv.

Med et samlet areal på 6.400 hektar, er plantagerne samtidig et af landets største skovområder, hvor fortrinsvist nåleskov vokser på det store område, der tidligere var hede.

I 1999 blev der som forsøg udsat 18 bævere i Klosterheden, og i dag er der langt over 100 bævere, som har bredt sig sydpå helt ned til Skjern Å.

Udover bæver huser Klosterheden også en af landets største kronvildtbestande, rådyr, odder, isfugl og mange forskellige rovfugle.

Læs mere i folderen "Klosterheden"