Sag om testcentret afgjort til fordel for Miljøministeriet

27-06-2013

Anlægsloven om det nationale testcenter for vindmøller i Østerild var ikke i strid med hverken EU-direktiver eller VVM-direktivet.

Anlægsloven om det nationale testcenter for vindmøller i Østerild var ikke i strid med hverken EU-direktiver eller VVM-direktivet, fastslog Vestre Landsret i dag.

I en sag, der i 2010 blev anlagt mod Miljøministeriet af Landsforeningen for Bedre Miljø og en række borgere, har Vestre Landsret i dag fastslået, at anlægsloven ikke er ugyldig.
Sagsøgerne mente, at den anlægslov, der muliggør testcenteret, er vedtaget i strid med Danmarks forpligtelser efter habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne samt VVM-direktivet. Sagsøgerne mente derfor, at anlægsloven var ugyldig.
- Vestre Landsret har konkluderet, at loven om testcentret i Østerild er i orden. Det havde jeg også forventet, og jeg er glad for, at testcentret for store vindmøller kan fortsætte. Det er vigtigt, at vi kan udvikle nye vindmøller og bevare arbejdspladser i Danmark, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.
Anlægsloven fastsætter rammerne for etablering af det nationale vindmølletestcenter ved Østerild samt for opstilling af syv testvindmøller på centeret. Testcentret ligger hovedsageligt på statens ejendom i en klitplantage, men det har også været nødvendigt at ekspropriere en række private lodsejeres ejendomme.
Sagsøgerne udgør nogle af disse lodsejere samt en forening dannet i lokalområdet med det formål at undgå testcentrets placering i Østerild.
Tidligere har også EU-Kommissionen modtaget en klage angående testcenteret i forhold til EU-retten. Kommissionen besluttede, at der ikke var grundlag for at rejse en sag.