Det er blevet lettere at navigere i solcelleregler

28-06-2013

Naturstyrelsen vejleder i ny udgivelse borgere og kommuner i at gennemskue reglerne for opsætning af solenergianlæg.


Fuld af energi. Solceller fanger solens stråler og tanker op på energikontoen.

Solenergianlæg pibler frem på tagene i Danmark. Den nye vedvarende energikilde er populær hos borgere og virksomheder.

Der er dog en del hensyn at tage, før man kan tapetsere sit tag med solceller. Naturstyrelsen har modtaget mange henvendelser fra kommuner og borgere, der har været i tvivl om reglerne for opsætning af solenergianlæg. Derfor har Naturstyrelsen udarbejdet en vejledende udtalelse, der skal gøre det lettere at navigere i regelsættet.

- Nu er alle relevante regler samlet i én udgivelse. Hvor man før skulle have fat i en lang række forskellige vejledninger for at finde ud af reglerne om opsætning af solenergianlæg, kan man nu nøjes med denne ene, siger kontorchef i Naturstyrelsen, Sanne Kjær.

Naturstyrelsen ønsker at vejlede og skabe større klarhed over en række problemstillinger i forhold til at sætte solenergianlæg op.

Tænk på naboen og naturen
Som udgangspunkt har borgere lov til at opsætte mindre solenergianlæg. Men der er en række ting, man skal være opmærksom på. Der kan være begrænsninger i en lokalplan, og det kan være påkrævet med tilladelser efter planlovens landzonebestemmelser eller dispensation fra naturbeskyttelseslovens bygge og beskyttelseslinjer. Alt sammen regler, som er omtalt i Naturstyrelsens vejledende udtalelse. Private boligejere skal også tage hensyn til naboerne, da man kan blive erstatningspligtigt, hvis naboen bliver urimeligt generet af genskin fra solcellerne.

- Det skal være så let som muligt at finde den rigtige information. Vi håber, at rigtig mange får glæde af vores nye vejledning, og det kan forhåbentlig spare en masse tid og give et hurtigere overblik, så man kan komme i gang med at sætte solceller op og på de rette steder, siger Sanne Kjær.

For kommunerne handler det om at finde en balance mellem at fremme vedvarende energitiltag ved at opsætte solenergianlæg samtidig med, at man bevarer og værner om landskabernes og boligområdernes visuelle fremtoning.

Her kan du finde Naturstyrelsens vejledende udgivelse.