Kæmpebillen er tilbage

11-06-2013

Europas største bille er tilbage i dansk natur. I dag blev eghjorten sat ud i Dyrehaven.

Miljøminister Pia Olsen Dyhr bød i dag eghjorten velkommen tilbage til Danmark. Europas største bille uddøde i dansk natur for omkring 50 år siden på grund af den stadigt mere intensive skovdrift.

Foto: Naturstyrelsen
Fingrene væk! Den ser farlig ud den store eghjort, men kindbakkerne er dog ganske ufarlige for mennesker. Foto: Naturstyrelsen.

De brølende hjorte i Dyrehaven nord for København fik i dag selskab af en helt ny slags hjort, da miljøminister Pia Olsen Dyhr i dag genudsatte de første eghjorte, der er indsamlet i vores nabolande Tyskland, Polen og Sverige.

Den op til 8-9 centimeter lange kæmpebille forsvandt i løbet af det 20. århundrede fra Danmark på grund af intensiv skovdrift.

- Eghjorten er et spektakulært og fascinerende insekt, der vil berige den danske natur. Den er også et symbol på, at vi er blevet bedre til at give plads til biodiversiteten i vores skove. Når eghjorten trives, er der mange andre arter, der får bedre forhold. Det er helt afgørende, at vi får standset tilbagegangen af arter i Danmark, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

For bare 50 år siden blev alle døde træer og stammer hentet ud af skoven, og selv mindre grene blev fjernet fra skovbunden. Dermed blev eghjortens og mange andre insekters, fugles og dyrs leve- og ynglesteder fjernet.

Læs mere om eghjorten i artsleksikonet

I dag driver Naturstyrelsen statens skove efter naturnære principper, hvilket blandt andet betyder, at der bliver flere døde træer, der får lov til at blive liggende.

Beskyttet mod krager og ravne
På udsætningsstederne i Dyrehaven er der gjort mange tiltag for, at de nye beboere i skovbunden vil trives. Der er blandt bygget volierer op omkring meterhøje, tykke træstubbe, som billerne kan spankulere og sole sig på, og rundt om halvrådne egestammer, hvor billerne kan lægge æg og være beskyttet mod krager og ravne.

- Mange arter, som for eksempel svampe, larver og insekter, er truet på deres eksistens, og de er ligesom eghjorten afhængige af de helt rigtige levesteder i skovene. Derfor er det så vigtigt, at vi skaber mulighed for et varieret dyre- og planteliv i skovene og lader flere døde træer ligge til gavn for billerne, siger Pia Olsen Dyhr.

Der vil alt i alt blive udsat omkring 100 eghjorte i Dyrehaven, hvor de i første omgang vil gå i de overdækkede volierer, hvor de er beskyttet mod angreb fra fugle. Billerne bliver indsamlet i Sverige, Tyskland og Polen, hvor der er sunde bestande af eghjorte.

Senere på året vil der blive udsat et større antal eghjortelarver, der efter op til fem års levetid under jorden, vil dukke op til overfladen som voksne biller.