Ny klimasikringssø forbinder vores frøer

17-06-2013

Sjældne fløjtetudser kvækker i en helt ny sø på Lolland.

Ny sø nær Nakskov beskytter boliger mod oversvømmelser efter skybrud. Søen skaber samtidig forbindelse mellem to bestande af sjældne frøer, der før var langt fra hinanden.


Gadekær. Den nye sø ligger i en nyplantet skov ved Nakskov. Foto: Naturstyrelsen.

Kun 14 dage efter at Naturstyrelsen indviede en ny sø i Vildmarksskoven ved Nakskov, konkurrerer sjældne løvfrøer og fløjtetudser om, hvem der kvækker højest.

- Frøer og tudser har i den grad taget søen til sig. De er nærmest strømmet til, næsten inden vi blev færdige med gravearbejdet. Frøerne må have været i området i forvejen, men indtil nu har de skulle klare sig uden nogle ideelle levesteder, siger skovfoged Mikkel Bornø Clausen fra Naturstyrelsen i Storstrøm.

Søen er udformet, så den har et dybt bassin, der kan rumme meget vand efter kraftigt regnvejr og dermed beskytte mod oversvømmelser. I den anden halvdel af søen er der områder med meget lavt vand, som solen hurtigt varmer op om foråret, hvilket er godt for frøerne.

- Den nye sø skaber forbindelsen mellem to mindre løvfrøbestande, der findes ved Helgenæs og Sæbyholm. Det er en forbindelse, der har været på vores ønskeseddel i årevis, fordi to sårbare bestande nu kan blive en stærk bestand, og faren for indavl minimeres, siger naturvejleder Klaus Bek Nielsen fra Lolland Kommune.

Læs mere om sjældne frøer i Naturstyrelsens artsleksikon

Skov fungerer som stødpude
Vandhullet ligger i en forholdsvis ung skov, der er en del af de knap 100 hektar landbrugsjorder, som Naturstyrelsen har tilplantet omkring Nakskov.
Da skoven blev plantet, blev de gamle dræn i jorden ødelagt, så allerede fugtige områder helt naturligt blev mere og mere sumpede. Den nye sø samler vandet og indgår på den måde i klimasikringen af Nakskov.
Med stierne i den nye skov har borgerne i Nakskov i alt 15 kilometer stier i de rekreative områder omkring byen. Skovrejsningen forventes afsluttet i 2014.