Kradsbørstig plante tvinger sprøjten frem

26-06-2013

Naturstyrelsen går nu til angreb mod agerpadderokken på gang- og cykelstien, Fodsporet, ved Næstved.

En lille plante med store kræfter risikerer at ødelægge gang- og cykelsporet Fodsporet ved Næstved. Naturstyrelsen går nu til angreb mod agerpadderokken.


Murbrækker. Agerpadderokke har et kraftigt rodnet og maser sig op gennem asfalten. Foto: Naturstyrelsen.

Agerpadderokker skyder i store tal op gennem asfalten på den nye friluftssti, Fodsporet, der ligger på et gammelt jernbanespor mellem Næstved og Slagelse. Planten laver kratere og buler så høje som muldvarpeskud i belægningen og risikerer helt at ødelægge turen for cykler, rulleskøjter og andet trillende friluftsliv.

Ødelæggelserne er så store, at Naturstyrelsen, Slagelse Kommune og Næstved Kommune har valgt at bruge sprøjtemidler mod planten på en 2,5 kilometer lang trækning, hvor problemet er størst.

- Agerpadderokker er meget svære at komme til livs, og Fodsporet vil være ødelagt i løbet af få år, hvis planten får lov at gro uhindret. Det kan vi ikke sidde på vores hænder og se på.  Vi har rådført os med eksperterne, og lige nu er der desværre ikke noget godt alternativ til at sprøjte, siger skovfoged Anders Walther Hansen fra Naturstyrelsen i Storstrøm.

Lokale repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og landbrugsorganisationen Gefion deltager i planlægningen af bekæmpelsen af padderokkerne og støtter de tiltag, der nu sættes i værk.

Alternativer til kemi
Naturstyrelsen og kommunerne bruger normalt ikke sprøjtemidler, men har alligevel besluttet at gøre det nu, fordi man på Fodsporet samtidigt forsøger at udvikle nye metoder til at bekæmpe agerpadderokke.

- Sprøjtningen bremser problemet her og nu, inden det løber løbsk, men samtidig er det ikke en metode, vi ønsker at bruge mere end allerhøjst nødvendigt. Vi arbejder på at finde mere miljøvenlige alternativer såsom kalkning og slåning, der kan tage pusten fra agerpadderokken. Det vil være til gavn for os og alle andre, der har problemer med planten, hvis vi får udviklet nogle gode alternativer til sprøjtemidler, siger entreprenørchef Thomas Østergaard fra Slagelse Kommune.

Det 48 kilometer lange Fodsporet blev anlagt i 2011 til en pris af 48 millioner kroner.

Bekæmpelsen sker primært ved en koncentreret sprøjtning af hver enkelt plante på stien og i rabatten. På den måde undgår man at sprøjte større arealer unødigt. Der sprøjtes ikke i nærheden af vandløb eller i områder med drikkevandsinteresser.

Naturstyrelsen har en pesticidpolitik, der betyder, at der normalt aldrig sprøjtes mod ukrudt på statens skov- og naturarealer. Det er muligt at gøre en undtagelse, når for eksempel stor bjørneklo breder sig, og når ukrudtet ikke lader sig bekæmpe på anden måde.

Fakta:
Agerpadderokken er en særdeles livskraftig planteart, der kendes fra 300 millioner år gamle plantefossiler. Rødderne strækker sig flere meter ned i jorden, og den bryder ubesværet gennem asfalt og andre hårde overflader, når nye skud vokser frem om foråret.

Yderligere oplysninger:
Skovfoged Anders Walther Hansen, Naturstyrelsen, tlf.: 57 84 94 24 eller 72 54 32 28, E-mail: Obfuscated Email .


Vaskebræt. Bulerne i asfalten er tegn på, der hvor agerpadderokker løfter stien op. Foto: Naturstyrelsen.