Indrapportering på naturtilstand

28-06-2013

Naturstyrelsen afrapporterer tilstanden for en lang række arter og naturtyper til EU-Kommissionen i begyndelsen af juli.

Naturstyrelsen afrapporterer tilstanden for en lang række arter og naturtyper til EU-Kommissionen i begyndelsen af juli. DCE, Aarhus Universitet er kommet med et nyt forslag til, hvordan skovenes tilstand skal vurderes. Det er Naturstyrelsen i gang med at behandle, og derfor bliver afrapporteringen for de danske skove et par måneder forsinket. Det var afrapportering af skovenes tilstand, som i 2007 gav anledning til kritik.


Skovtilstand. Motiv fra Hasselskoven på Livø. Foto: Peter Helles

Naturstyrelsen afrapporterer tilstanden for en lang række arter og naturtyper efter planen til EU-Kommissionen i begyndelsen af juli. Men Naturstyrelsen har besluttet at udsætte afrapporteringen om de danske skoves tilstand til EU-Kommissionen i nogle måneder.

Årsagen er, at Naturstyrelsen fra DCE, Aarhus Universitet for nylig har modtaget et forslag til, hvordan skovenes tilstand skal vurderes. Det indeholder en række faste kriterier, som Naturstyrelsen ikke tidligere har taget stilling til, herunder antal store og mellemstore hjemmehørende træer, antal insektbestøvende arter og kriterier for dødt ved.

-Vi er i fuld gang med at vurdere DCE’s forslag til kriterier for skovenes tilstand, så vi kan indrapportere bedst muligt. For at sikre den bredest mulige faglige ekspertise og inddragelse, vil vi indkalde DCE, Københavns Universitet, interessenter og de grønne organisationer til et møde om sagen efter sommerferien, siger vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen.