Stor interesse for forhøring om vandplaner

04-06-2013

Naturstyrelsen har modtaget mere end 500 synspunkter i den tekniske forhøring om vandplanerne.

Naturstyrelsen har modtaget mere end 500 synspunkter i den tekniske forhøring om vandplanerne.

Foto: Colourbox
Vandplanlæggere. Kommunerne har bidraget i stor stil til den første, tekniske høring om vandplanerne. Foto: Colourbox.

Første generation af de statslige vandplaner, som skal sikre et renere vandmiljø i Danmark, har netop været i teknisk forhøring.

I den tekniske forhøring har kommuner, regioner og statslige myndigheder mulighed for at komme med rettelser og input til vandplanerne.

Og interessen for at bidrage til arbejdet har været god. Naturstyrelsen har i alt modtaget 582 synspunkter i løbet af høringen. Størstedelen er indsendt af kommunerne.

- Det er tilfredsstillende at se, at kommunerne fortsat engagerer sig i vandplanerne. De har det lokale kendskab, og derfor er det også vigtigt at vide, hvis der for eksempel er lokale forhold, der har ændret sig væsentligt, siden vi udarbejdede planerne i 2010, siger kontorchef i Naturstyrelsen, Thomas Bruun Jessen.

Han fortæller, at det er et gennemgående træk, at det modtagne er konstruktivt og gennemarbejdet.

Vandplaner bliver tilrettet
Naturstyrelsen er i øjeblikket ved at gennemgå og behandle de mange synspunkter. Derefter vil vandplanerne blive tilrettet, inden de sendes ud i en seks måneder lang offentlig høring.

Både borgere, organisationer og virksomheder kan såvel som kommuner og andre myndigheder indsende svar under den offentlige høring.

Den endelige dato for den offentlige høring er endnu ikke fastsat.