Vandplanerne er i høring

21-06-2013

I dag er den seks måneder lange offentlige høring om vandplanerne sat i gang.

I dag er den seks måneder lange offentlige høring om vandplanerne sat i gang.

Foto: Colourbox
Vandhøring. Frem til den 23. december kan der indsendes høringssvar om de 23 statslige vandplaner. Foto: Colourbox.

De første statslige vandplaner, der blandt andet skal give renere vand i vandløb, søer og ved kyster, er gået i offentlig høring i dag.

Det sker, efter vandplanerne i december 2012 blev erklæret ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet på grund en for kort supplerende høring i december 2011.

Men nu er de 23 reviderede vandplaner igen klar til at gå i offentlig høring, denne gang i seks måneder, hvor både borgere, myndigheder, organisationer og virksomheder kan give input til og kommentere de første danske vandplaner.

- Jeg er glad for, at vi i dag kan sende vandplanerne ud til offentligheden, så enhver, der interesserer sig for vandmiljøet i Danmark, kan give sit besyv med. Vi har blandt andet været 22.000 km vandløb igennem, og vi har rettet vandplanerne til, efter de har været i teknisk forhøring, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Leth-Petersen.

Læs 'Vandplaner tilrettet efter teknisk høring'

I første omgang har de danske vandplaner været i en teknisk forhøring, hvor kommuner og myndigheder blandt andet har haft mulighed for at kommentere, hvis fx fysiske forhold medtaget i planerne har ændret sig.

Digitale svar
Vandplanerne er Danmarks vej til at komme i mål med at opfylde EU’s Vandrammedirektiv, der skal sikre en god økologisk tilstand i vandmiljøet. Målene i de danske vandplaner er politisk vedtagne.

Høringen kommer til at foregå på samme måde som ved sidste høring via Naturstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan finde en blanket til digital indsendelse af høringssvar.

Har man spørgsmål til høringen, kortgrundlaget, hvordan man svarer eller andet, kan man kontakte Miljøministeriets Informationscenter på:

Telefon: 7012 0211, email:

Fristen for indsendelse af høringssvar om vandplanerne er 23. december 2013.

Se vandplanerne her