Naturstyrelsen går i tæt dialog med sine leverandører

17-05-2013

Statens indkøb skal være grønne og intelligente - også når det drejer sig om smøreolie til skovmaskiner.

Naturstyrelsen har oprettet en blog, hvor der lægges op til debat med de virksomheder, man handler med. Det sker for at få mest muligt miljø for pengene.


Storkøb. Den første test af den nye indkøbsmetode handler om smøreolie til skovmaskiner. Foto: Naturstyrelsen.

Hvilke miljøkrav kan man stille til smøreolier, der bruges i skovningsmaskiner og traktorer i statens skove? Kan tilsætningsstoffer i olien udelades til gavn for miljøet? Og hvad vil det betyde for leverandørerne, hvis Naturstyrelsen stiller den slags krav i forbindelse med kommende udbud?

Det er for at blive klogere på netop den slags spørgsmål, at Naturstyrelsen nu opretter en blog på sin hjemmeside, hvor man går i direkte dialog med de virksomheder, man benytter.

- Det er vigtigt at tænke miljøvinklen ind i de indkøb, vi laver i staten. Vi skal naturligvis stille ambitiøse, men også realistiske krav til de virksomheder, vi handler med. Vi får jo for eksempel ikke noget ud af at kræve smøreolier uden tilsætningsstoffer, hvis maskinerne så bryder sammen eller kræver mere vedligeholdelse, siger kontorchef Sara Røpke, Naturstyrelsen.

Baggrunden for oprettelsen af den nye blog er, at Miljøministeriets styrelser - Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen - deltager i et EU-projekt, der skal fremme den grønne udvikling i Østersøregionen. Erfaringerne fra projektet om smøreolier, som Naturstyrelsen nu sætter i gang, skal senere bruges til at fremme grønne indkøb over hele linjen.

Miljøministeren opfordrer til dialog
Miljøministeren har netop sendt et brev til en række virksomheder med en opfordring om at gå i dialog med ministeriet på den nye blog.

Brevet er sendt til virksomheder i blandt andet oliebranchen, maskinproducenter, affalds- og jordrensningsleverandører, alle relevante ministerier og styrelser, universiteter og NGO’er.

Miljøministeriet deltager i et EU-projektet Green Public Procurement (Baltic GPP), der skal understøtte den grønne udvikling i Østersøregionen og fremme viden om og mulighed for at købe grønnere ind i den offentlige sektor.

Læs mere om den nye blog til virksomheder på Naturstyrelsens hjemmeside