Flere træer på vej til Næstved

24-05-2013

Lørdag den 25. maj begynder planlægningen af to nye skove med et åben skov -arrangement.

Borgerne inviteres komme med idéer til, hvordan to nye skovområder ved Næstved skal se ud. De to nye skove kommer til at indgå i den grønne ring omkring byen.


Hverdagsnatur. Skovene skal indrettes med stier og andre muligheder for borgerne. Foto: Naturstyrelsen

To nye skovområder på cirka 35 hektar bliver resultatet af, at Naturstyrelsen har købt to områder ved Ladby og Fælleseje. Områderne er købt som en del af skovrejsningsaftalen mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet.

- Sammen med Fodsporet og de tre områder, der allerede lavet til skov- og naturområde, er vi nu endnu tættere på målet om en grøn ring omkring byen, hvor man fra centrum kun har fem minutter på cykel ud til det nærmeste naturområde, siger visekommunaldirektør, Poul Kold fra Næstved Kommune.

Kom med idéer
Skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen opfordrer borgerne i Næstved, til at deltage aktivt i skovrejsningen.

- Vi vil gerne have borgernes indspark til, hvordan områderne kunne se ud. Derfor holder vi to ture i de nye områder, og alle med interesse kan deltage, siger skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen.

Åben skov-dagen finder sted lørdag 25. maj fra klokken 10-12 og fra 13-15.

Under åben skov-dagen kan man komme med forslag til de nye områder. Det hele starter klokken 10 – 12 ved Ladby, hvor der er mødested ved Kirkeruinen og fra klokken 13 – 15, ved Fælleseje, hvor der er mødested ved tunnelen, hvor Fællesejevej går under Vester Ringvej.

Alt efter tid og lyst, kan man være med begge steder eller kun et af stederne,

Naturstyrelsen modtager også gerne forslag til de nye skov- og naturområder frem til den 8. juni. Forslagene kan sendes på mail til eller .

Hvordan bliver skoven og naturen lavet
Når de nye naturarealer skal laves, skal det ske på en måde, så man tager hensyn til den eksisterende natur, landskabet og kulturarven. Der skal også laves muligheder for, at folk kan komme ud og bruge de nye områder. Derfor bliver det en blanding af skov og lysåbne områder, der kommer til at indgå som et naturligt element i Næstveds smukke omgivelser med stier og andre muligheder for borgerne.

Efter planen skal al skoven være plantet, og alle friluftsfaciliteter stå færdige i slutningen af 2014.

Fakta om skovrejsningsprojekterne
Som en del af den grønne ring omkring Næstved har man i første omgang etableret skov på 210 hektar jord ved Lille Næstved, Vridsløse og Rønnebæk, som kommunen gav til Miljøministeriet mod, at der blev etableret natur på områderne og mod, at Miljøministeriet erhvervede tilsvarende arealer omkring Næstved til formålet. Det er planen, at skovene med tiden skal blive på over 400 hektar.

Skovene bliver etableret i tæt samarbejde mellem stat, kommune, borgere og organisationer.

Der er en lang række fordele ved at lave skov. Undersøgelser har for eksempel vist, at det udover at have positiv betydning for miljøet også er gavnligt for folks fysiske og psykiske sundhed og på hus- og ejendomspriser i naboområderne.

Yderligere oplysninger:
Naturstyrelsen: Anders Walther Hansen, tlf. 22 49 65 96 eller 72 54 32 28 eller Morten Rolsted, tlf. 22 49 65 87 eller 72 54 32 34

Næstved Kommune: Michael Krogh, tlf. 55 88 61 62.