Plan skal sikre flagermusenes ve og vel

24-05-2013

Ny forvaltningsplan skal sikre, at flagermus beskyttes og trives i den danske natur.

Ny forvaltningsplan skal sikre, at flagermus har gode levevilkår, yngle- og overvintringsområder, så flagermusarterne bevares som en del af den danske fauna.


På hovedet. Flagermus der har hængt sig godt til rette i deres yndlingsomgivelser. Foto: Colourbox

Om dagen gemmer den sig i mørke sprækker og huler, men når mørket falder på, kan du møde den danske naturs natteravn, når den begiver sig ud på rov efter insekter.

Der er i alt 17 flagermusarter i Danmark, og en ny forvaltningsplan vejleder til, hvordan man skal omgås de flyvende væsener, og hvordan deres levesteder skal beskyttes. Planen henvender sig til skovejere, borgere, kommuner og andre, der planlægger anlægsprojekter i områder, hvor der er flagermus.

- Flagermus får normalt kun én unge om året, så det er en dyregruppe, der reproducerer sig selv meget langsomt. Derfor er det ekstra vigtigt, at man ikke skader bestanden. Desuden spiser de enormt mange myg og andre insekter, så på den måde kan man sige, at det er nyttedyr for os mennesker, siger biolog Erling Krabbe fra Naturstyrelsen.

Flagermus holder til i hule træer, gamle spættehuller, sprækker og i forskellige slags bygninger. Om vinteren samles over 27.000 flagermus i kalkgruber flere steder i landet.
Alle arter af flagermus er totalfredede og må ikke indfanges eller slås ihjel. Man må heller ikke ødelægge deres yngleområder eller overvintringssteder.

Læs Forvaltningsplan for flagermus i Danmark

Har du flagermus på loftet?
Om sommeren kan man være heldig at finde flagermuskolonier i næsten alle slags huse, for flagermus trives både i moderne parcelhuse, ældre villaer, småhuse på landet, hovedbygninger til større gårde, slotte og herregårde, kirker og moderne industribygninger.

Og flagermus er så små, at de kan kravle ind gennem selv de mindste sprækker.

- Ynglende flagermus har brug for varme. I perioder med lave sommertemperaturer kan de derfor rykke ind under isoleringen på et hus eller klumpe sammen ved en varm skorsten. De opholder sig ikke i beboede dele af huset, og det er de færreste, der overhovedet lægger mærke til det, hvis de har flagermus boende oppe under taget, siger Erling Krabbe og råder til blot at lade flagermus i huset være i fred.

Nyt hjem til flagermus
Hvis man er meget generet af flagermusenes lugt, kan man få hjælp og vejledning af Naturstyrelsens vildtkonsulenter til at udsluse dem, så de finder et nyt hjem.

Hvornår og hvordan, man udsluser flagermus, er beskrevet i folderen om flagermus i huse.

Læs mere om, hvad du gør, hvis du har flagermus i huset

Blandt andet skal man være sikker på, at der ikke bor flagermusunger oppe under taget, og at og alle flagermus er ude for at finde mad om natten, inden man lukker hullet i taget til.

Flagermus indsamler ikke materiale som kviste eller ler til at bygge rede, da de bare skal bruge et sted at hænge. De kan heller ikke finde på at begynde at spise af træværket, så det er ikke en gæst, der gør et stort nummer af sig.
Forvaltningsplanen samler viden og erfaring om danske flagermus, præsenterer ny lovgivning og giver anbefalinger til, hvordan man på frivillig basis kan være med til at beskytte og hjælpe flagermus i Danmark.

I forvaltningsplanen kan man også læse mere om muligheder for at få tilskud til at beskytte flagermus.