Røsnæs Fyr i skudlinjen

02-05-2013

Ny udstilling gør Røsnæs Fyr til centrum i en historie om krig og kontrol med havet.

Ny udstilling gør Røsnæs fyr til centrum i en historie om krig og kontrol med havet.


Befæstning. Kontrol med stræderne har historisk set altid været vigtig for Danmark. Kortudsnit: Naturstyrelsen.

Halvøen Røsnæs har i hundreder af år være en af de vigtigste positioner, når det gjaldt kontrollen med sejlrender, stræder og adgangen til Østersøen ad vandvejen.

Sporene efter kampen om havet kastes der lys over i en ny udstilling, der er arrangeret af Naturstyrelsen i samarbejde med Kalundborg Kommune og Røsnæs Udvikling og Beboerforening.

- Røsnæs stikker midt ud i Storebælt, så man er optimalt placeret for at overvåge skibstrafikken. Når krige truede, blev spidsen befæstet, der blev holdt udkig efter fjenden og signaleret til baglandet for at modstå angreb, fortæller skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen i Vestsjælland.

Spor om krig
I landskabet omkring fyret er der afmærket tre helt nye spor med hver deres historie.

Et spor handler om 2. Verdenskrig, et andet handler om Den Kolde Krig og et tredje om Kanonbådskrigen, der fandt sted i perioden 1807-14. Sporene viser vej rundt til de steder, hvor der stadig er synlige tegn efter krige og magtkampe.

De tre spor ender alle ved udstillingen i Røsnæs Fyr, der fortæller i alt 1000 års krigshistorie.

Frivillige viser vej
Hvis man trænger til en anderledes rolig oplevelse, efter at have set udstillingen, kan man købe kaffe og kage i den gamle hestestald.
Her har frivillige borgere indrettet en café, og man kan også få en rundvisning op i fyret.


Video: Se hvordan lokale borgere har stablet en cafe på benene i Naturstyrelsens bygninger.

Arbejdsmarkedet Feriefond har bidraget til udstillingen ved Røsnæs Fyr.