Unge tænder mest på klimasikring

28-05-2013

Unge danskere er meget optagede af at beskytte deres bolig mod skybrud.

Ifølge en ny undersøgelse er det de yngre borgere, der er mest villige til at investere i at sikre deres bolig mod vandskader. De ældre tror ikke, det kommer til at regne mere.


Skybrud. Kraftige regnskyl kan forvandle villaveje til et mini-Venedig. Foto: Colourbox

Oversvømmede villaveje, vand, der strømmer som floder gennem gader og kældre fulde af kloakvand. Det kan være konsekvensen af et kraftigt skybrud, og det har mange danske husejere oplevet på egen bolig.

En ny undersøgelse foretaget af analysebureauet Analyse Danmark viser, at det især er den yngre del af befolkningen, der er parate til at klimasikre deres hus.

Boligejere under 50 år er i højere grad villige til at investere i klimasikring end boligejere over 50 år. Det viser en analyse, hvor 1053 repræsentativt udvalgte boligejere mellem 20 og 80 år er blevet interviewet.

- Det er virkelig positivt, at der generelt er en villighed i befolkningen til at tilpasse sin bolig til det nye og vådere vejr, vi kommer til at opleve i fremtiden. Vi ser selvfølgelig gerne, at alle på tværs af alder tager ansvar for deres egen grund, for et skybrud kan ramme hvem som helst og tager ingen hensyn, siger kontorchef Kåre Svarre Jakobsen, Naturstyrelsens afdeling for klimatilpasning.

I analysen svarer 81,9 procent af de 20-50-årige, at de er parate til at investere i klimasikring, mens tallet for de 50-80-årige er 70,1 procent.


Store og små investeringer
Der er mange måder at klimasikre sin bolig på, og det behøver ikke at være kæmpe investeringer for at gøre stor gavn. Der findes både små og større tiltag, der kan optimere husets klimasikring.

- Man kan for eksempel nedgrave såkaldte faskiner under græsplænen, der kan opsamle regnvand fra taget i stedet for, at det løber direkte ned i afløbet og ud i kloaksystemet, der let bliver overbelastet. Men det er også en form for klimasikring at vende kælderdøren, så den åbner udad i stedet for indad, siger Kåre Svarre Jakobsen.

Uanset husets alder, stand og beliggenhed er det en god idé at søge råd om, hvordan man kan forbedre husets klimasikkerhed. Det kan boligejere gøre ved at henvende sig til en kloakmester eller anlægsgartner, der gratis gennemgår boligen og vurderer hvilke tiltag, der kan minimere risikoen for oversvømmelser.

Læs mere om, hvordan man kan klimasikre sin bolig

Unge tror på klimaforandringer
De globale klimaforandringer gør det danske vejr varmere og vådere, og skybrud bliver med stor sandsynlighed hyppigere og voldsommere de kommende år. Men jo ældre man er, jo mere skeptisk er man overfor det faktum.

Ifølge Bolius – Boligejernes Videncenter, der er en af partnerne Naturstyrelsens i klimatilpasningskampagne, er der fordele ved at klimasikre uanset alder.
- At det særligt er de yngre boligejere, der har fokus på at klimasikre boligen, tilskriver jeg to ting: De er vokset op med en helt anden bevidsthed om klima, og de skal blive i deres bolig i mange år. Derfor kan de se et økonomisk rationale i at gøre noget ved boligen, de kan – kan man sige – nå at tjene investeringen hjem igen. Men de ældre boligejere burde også gøre det. Dels vil de få en øget komfort i deres bolig, dels vil den kunne sælges hurtigere og til en højere pris, når det kommer dertil, siger administrerende direktør i Bolius, Ulrik Heilmann.

I analysen svarer 100 procent af de 20-29-årige, at de tror på, at det i fremtiden vil regne mere på grund af klimaforandringer. Det samme gælder for 88,3 procent af de 30-39-årige og 81,3 procent af de 60-69-årige.

Kan ikke klimatjekke selv
Skybruddet i København i sommeren 2011, som blev Europas dyreste naturkatastrofe det år, kostede omkring seks milliarder kroner i skadesudbetalinger.

I undersøgelsen fra Analyse Danmark svarer knapt hver fjerde boligejer, at de mangler viden om, hvad øgede regnmængder betyder for deres bolig. Samtidig svarer næsten halvdelen (48,1 procent), at de ikke ved, hvordan de skal tjekke, om deres bolig er beskyttet mod ekstraordinært store mængder regn.

- Resultaterne viser, hvor vigtigt det er, at vi fortsat oplyser og laver kampagner om klimatilpasning og klimasikring af huse. Staten og kommunerne kan gøre en del, men det er i sidste ende op til den enkelte boligejer at sikre sit eget hus og sin egen grund, siger kontorchef Kåre Svarre Jakobsen fra Naturstyrelsens afdeling for klimatilpasning.

Naturstyrelsen står bag kampagnen klimatilpas.nu, som blandt andet tilbyder alle danskere boligejere et gratis klimatjek af deres bolig, som munder ud i konkrete anbefalinger til forbedringer.