Vandplaner overholder EU’s direktiv

31-05-2013

De danske vandplaner er i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv, fastslår EU’s miljøkommissær.

De danske vandplaner er i fuld overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv, fastslår EU’s miljøkommissær.

Foto: Colourbox
Ok. EU's miljøkommisær har svaret, at de danske vandplaner er i overensstemmelse med vandrammedirektivet. Foto: Colourbox

Små vandoplande på under 10 km2 må gerne medtages i vandplanerne, som de blandt andet er i Danmark.

Det fastslår EU’s miljøkommissær, Janez Potočnik, i et svar til den danske europaparlamentariker, Jens Rohde.

I svaret skriver Janez Potočnik blandt andet:
- Den danske fremgangsmåde, heri medregnet små vandområder, er i fuld overensstemmelse med vandrammedirektivet. Alle vandområder er omfattet af vandrammedirektivet, og medlemsstaterne har råderum til at bestemme, hvordan små vandområder skal håndteres i vandområdeplanerne.
Også den danske udgave af den såkaldte interkalibrering, der er med til at afgøre et vandløbs biologisk kvalitet, lever op til EU’s krav.

- Danmark har udviklet et nationalt klassificeringssystem for de biologiske kvalitetselementer. Dansk Vandløbs Faunaindeks er den danske metode til det biologiske kvalitetselement »bentisk fauna«, og DVFI 5 er i overensstemmelse med EU’s interkalibrering, skriver Janez Potočnik

Vejledningen er vejledende
Flere konkrete spørgsmål om de danske vandplaner besvares i det skriftlige svar til Jens Rohde, som slutter med at konkludere:

- Medlemsstaterne kan frit vælge, om de vil benytte vandrammedirektivets vejledninger, så længe de gennemfører direktivet til fulde.

Første generation af de danske vandplaner har netop været i teknisk forhøring hos kommuner, regioner og offentlige myndigheder. Herefter skal planerne i offentlig høring i seks måneder, hvor alle interesserede kan kommentere dem.

De første vandplaner forventes at ligge klar i efteråret 2014.

Se det fulde svar her (eksternt link)