Vandplaner sendes i seks måneders høring

08-05-2013

Regeringen har lyttet til kritikken. En indsats på vandløb skal kun gennemføres, hvis det giver bedre miljø og fornuftig økonomi.

Regeringen har lyttet til kritikken. En indsats på vandløb skal kun gennemføres, hvis det giver bedre miljø og fornuftig økonomi.

Foto: Colourbox
Ny høring. Det er besluttet, at de statslige vandplaner skal i seks måneders offentlig høring. Foto: Colourbox

Regeringen har i dag besluttet at sende alle de statslige vandplaner i offentlig høring i seks måneder. Det sker på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at den supplerende høring i december 2011 var "væsentlig for kort".

- Vi har lyttet til den kritik, der har været igennem årene. Og ved at sætte planerne i seks måneders høring vil vi prøve at skabe en ny stemning om dem og opnå tillid til dem. Planerne er grundlæggende gode, fordi de vil skaffe os rent vand. Derfor er det vigtigt, at vi nu taler om vand og miljø - og ikke kun om jura og direktiver, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Den største frygt hos kritikerne har været, at planerne ville betyde store oversvømmelser af frugtbar landbrugsjord, og at kommunerne ville blive tvunget til at sætte store miljøindsatser i gang i værdiløse vandhuller. Den frygt har miljøministeren ønsket at imødekomme.

Det sker med en præcisering i såvel planer som bekendtgørelse: at enhver vandløbsindsats altid skal konsekvensvurderes, før man kan endeligt beslutte, om den skal gennemføres.

- Vi slår fast med syvtommersøm, at der ikke bliver sat noget i gang, der vil oversvømme værdifuld landbrugsjord eller spilde formuer på ingenting. Hvis en kommune vurderer, at en vandløbsindsats er nyttesløs eller skadelig, så skal den ikke gennemføres. Desuden skal kommunerne prioritere deres indsatser, så de først tager det, der giver størst effekt for miljøet og ikke skaber problemer i forhold til dræn, siger miljøministeren.

Kvalitetssikring og fejlrettelser
Selv om vandplanerne grundlæggende er de samme, så er de siden seneste høring blevet yderligere kvalitetssikret og rettet for fejl. Blandt andet er cirka 22.000 kilometer vandløb blevet gennemgået, og der er sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb.

I første omgang skal vandplanerne i en kort teknisk forhøring i kommuner, regionerne og hos myndigheder. Den offentlige høring går i gang inden sommerferien.

Den nye omfattende høringsproces betyder, at de nye statslige vandplaner forventes at foreligge i efteråret 2014.

Beslutningen om at sende vandplanerne i en ny seks måneders høring og den heraf følgende forsinkelse af planerne skaber problemer for randzonekompensationen. EU-Kommissionen har tidligere tilkendegivet, at kompensationen kan udbetales med tilbagevirkende kraft i 2013 forudsat, at der er gyldige vandplaner i samme år.

Med forsinkelsen af vandplanerne er det ikke længere muligt, og som en konsekvens heraf kan der ikke udbetales kompensation som planlagt. Fødevareministeren vil redegøre for, hvordan regeringen løser dette problem.