Irland henter vandinspiration i Danmark

04-03-2013

Miljøminister Ida Auken mødes i dag med den irske juniorminister for miljø, Fergus O'Dowd for at se på danske vandløsninger.

Miljøminister Ida Auken mødes i dag med den irske juniorminister for miljø, Fergus O'Dowd, som er i landet for se på danske vandløsninger og drøfte erfaringer med prissætning af vand.

Foto: Ole Akhøj
Eksportpotentiale. Der er penge at hente, hvis Danmark kan være med til at levere nogle af de vandbesparende løsninger, som Irland står overfor at skulle investere i. Foto: Ole Akhøj.

Irland står over for en gennemgribende reform af vandsektoren. Den vil over en 3-årig periode kræve en investering på 600 mio. euro i vandteknologi.

- Vand er en af de største globale udfordringer i det 21. århundrede. Irland står overfor massive investeringer i vandteknologi. Det kan komme danske virksomheder til gode og bidrage til den grønne omstilling. I Danmark kan vi nemlig noget på det her område, og det vil vi naturligvis dele med irerne, siger miljøminister Ida Auken.

Handelsminister Pia Olsen Dyhr udtaler videre:

- Den danske vandsektor skaber tilsammen allerede mere end 15.000 arbejdspladser i dag. Med positive eksportudsigter er potentialet dog endnu større. Det globale marked for vandteknologiske løsninger anslås at være 2,5 gange markedet for vindenergi, derfor satser vi også på vandområdet. Vi skal blive bedre til at få de gode danske produkter ud på markederne. Det vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og bidrage til at løse en af de helt store globale udfordringer.

Stort vandspild i Irland
Irlands vandreform er foranlediget af, at EU og den Internationale Valutafond har pålagt landet at indføre en forbrugsafgift på vand som en af betingelserne for at modtage kriselån. På nuværende tidspunkt ligger den irske stats udgifter til vand på 1,2 milliarder Euro årligt, mens indtægterne kun er på 2 millioner euro. Samtidig ligger det årlige vandspild på 44 procent. Til sammenligning er vandspildet i København på 5 procent.

Under sit ophold i Danmark vil Fergus O'Dowd besøge vandværket Lynge Overdrev, se på regnvandshåndtering i nye bydele i Ørestaden samt klimatilpasningsløsninger i Odense. Endvidere vil han mødes med en række danske virksomheder med speciale inden for vandteknologi. Herunder AVK, Grundfos, Mycometer, Per Aarsleff, Kamstrup, State of Green og Rambøll.

- Vi har arbejdet på at sikre rent drikkevand gennem effektiv vandværksdrift og på at minimere oversvømmelser ved skybrudshændelser. Vi ser et stort eksportpotentiale i at formidle vores erfaringer til udlandet og finder det meget interessant at kunne fremvise danske vandløsninger for den irske miljøminister, siger Søren Hvilshøj, International vanddirektør i Rambøll.