Flere jægere vil være frivillige i naturen

22-03-2013

Danmarks 170.000 jægere skyder friske kræfter i naturen.

Danmarks 170.000 jægere skal skyde friske kræfter i naturen, for der er brug for frivillige hjælpere i naturen.


Frivillighed. Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen vil give flere jægere mulighed for at arbejde som frivillige i naturen. Foto: Colourbox.

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund har indgået en samarbejdsaftale, der skal give danske jægere flere muligheder for at arbejde frivilligt i naturen.

For jægerne ønsker medansvar for en artsrig og varieret natur.

- Jægerne er meget engagerede og har en stor viden, som naturen kan få endnu mere glæde af. Den nye aftale betyder, at vi hurtigere kan komme i gang, når de gode idéer til nye projekter dukker op. Vi vil gøre det nemmere for jægerne at få et aktivt medansvar gennem frivilligt arbejde, der gavner naturen, og jeg er derfor også rigtig glad for den nye aftale om et endnu tættere samarbejde, siger direktør Niels Christensen, Naturstyrelsen.

Som en del af den nye aftale vil Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund fremover en gang om året drøfte status på samarbejdet og mulighed for nye samarbejdsprojekter.

Gør en stor indsats
Mange jægere spiller allerede i dag en aktiv rolle i naturen.

Jægerne eftersøger blandt andet nødstedt vildt, bekæmper mink og mårhund og indsamler krondyrskæber og vinger fra nedlagt vildt til brug for forskning.

- I Jægerforbundet er vi meget glade for den indgåede rammeaftale med Naturstyrelsen, da den lægger fundamentet for fremtidens samarbejde mellem os, uanset om det drejer sig om driftsopgaver, projektsamarbejder eller aktiviteter udført af frivillige i Jægerforbundet. Aftalen er en anerkendelse af, at jægerne i fremtiden skal spille en endnu større rolle i forvaltningen af Danmarks vildt og natur, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Flere skal være frivillige i naturen
1.9 millioner danskere udfører hvert år frivilligt arbejde. Men kun en meget lille del af det frivillige arbejde – cirka en procent - foregår i naturen.

Naturstyrelsen har taget en række initiativer for at øge det frivillige arbejde i naturen. Forud for aftalen med Danmarks Jægerforbund har Naturstyrelsen i efteråret 2012 indgået en aftale om frivilligt arbejde med Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.

Derudover arbejder Naturstyrelsen i øjeblikket med en ny friluftspolitik, hvor frivilligt arbejde indgår som et fokusområde.