Miljøministeren og forsikringsbranchen kommer udsatte boligejere til undsætning

25-03-2013


Partnerskab mellem miljøministeren og forsikringsbranchen ser på nye muligheder

Partnerskab mellem miljøministeren og forsikringsbranchen ser på nye muligheder for at forebygge oversvømmelser og skybrudsskader.

Foto: Colourbox
Tørt og godt. Regnvand skal helst blive uden for både husmure og kældre, når skybruddet rammer. Et nyt partnerskab mellem forsikringsbranchen og miljøministeren skal se på særligt udsatte huse. Foto: Colourbox

Hvad stiller man op, hvis man bor i et område, hvor man gang på gang bliver oversvømmet efter store regnskyl, og man til sidst ikke kan forsikre sit hus?

Det er en af de ting, en arbejdsgruppe mellem Miljøministeriet, Forsikring & Pension og Erhvervs- og Vækstministeriet skal diskutere og komme med forslag til løsninger på. Arbejdsgruppen er en del af et partnerskab mellem miljøminister Ida Auken og forsikringsbranchen.

- Det er allerede nu blevet dyrere for nogle husejere at forsikre sig, fordi man for eksempel har et hus med kælder, hvor risikoen for oversvømmelse er stor. Men i fremtiden kan det blive endnu værre for særligt udsatte husejere, og hvad stiller man op, hvis forsikringsselskaberne ikke længere kan forsikre ens hus? Det er en af de ting, vi skal kigge på i partnerskabet med Forsikring & Pension, siger miljøminister Ida Auken.

Ny model viser vandets vej
Partnerskabet skal også belyse, hvordan man kan motivere borgerne til at forebygge vandskader, og hvordan de allermest oversvømmelsestruede huse – de røde huse - kan udpeges, så man kan diskutere, hvad man stiller op med dem i fremtiden.

Endelig skal en ny såkaldt hydrologisk højdemodel beregne, hvor vandet løber hen, og hvilke områder der er mest udsatte. På den måde kan kommunerne sætte ind i prioriteret rækkefølge med klimaindsatsten og begrænse oversvømmelserne, før de sker.

- Det er dyrt for både kunderne og vores medlemmer, når der skal betales for skaderne efter et skybrud, som det vi så i København i juli 2011. Både vi og samfundet har en stor og fælles interesse i at være med til at sikre kunderne mod disse ubehagelige oversvømmelser, og udviklingen af en hydrologisk højdemodel vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning, og et godt værktøj kommunerne kan bruge fremadrettet, siger Peter Damgaard Jensen, formand, Forsikring & Pension.

Forsikring & Pension bidrager med en million kroner til udviklingen af højdemodellen. Opgaven med at udvikle højdemodellen er i udbud, og derfor kendes den nøjagtige pris endnu ikke.

- Forsikringsbranchen er en af nøglespillerne, når vi skal finde den helt rigtige model for en effektiv sikring mod oversvømmelse af Danmark. De kan blandt andet bidrage med viden om, hvor skaderne har været størst. Jeg ser frem til, at vi får sat os sammen og kigget på, hvor vi sætter ind og ikke mindst, hvordan vi undgår, at nogle danskere får en for høj forsikringspræmie eller ligefrem ender med en usælgelig bolig, siger Ida Auken.

Partnerskabet med Forsikring & Pension træder i kraft den 1. april og løber i to år.