Planer for harer og agerhøns er påskeklar

22-03-2013

Forvaltningsplaner for harer og agerhøns, der skal sikre deres eksistens i naturen, er nu klar.

Netop offentliggjorte forvaltningsplaner for hare og agerhøne samler viden om de to arter, der de senere år er gået tilbage i antal i den danske natur.

Foto: Colourbox
Pas på os! Et par agerhøns smutter over en sti. Nu får både de og harer forvaltningsplaner, der skal danne baggrund for de kommende års indsats for dem. Foto: Colourbox

Hvornår så du sidst en hoppende hare eller en agerhøne, der fløj væk fra jorden i hast?

Mange steder i landet hører det efterhånden til sjældenhederne at støde på netop disse to dyr ude på marker og enge, og derfor får de nu hver en forvaltningsplan, der skal danne baggrund for de kommende års indsats for agerhønen og haren.

Selvom både hare og agerhøne findes i hele landet, så varierer det meget, hvor i landet man kan støde på dyrene.

- Nogle steder er harer og agerhøns meget almindelige, mens de andre steder er yderst fåtallige. Det skyldes store forskelle i naturgrundlag, bæreevne, arealanvendelse og rovdyrtæthed fra egn til egn. Med forvaltningsplaner er målet, at begge arter igen skal være almindelige og udbredte i Danmark, siger biolog Erling Krabbe, Naturstyrelsen.

Forbedring af levesteder
De to forvaltningsplaner giver en række anvisninger på initiativer og tiltag, der kan gavne lokale hare- og agerhønebestande, og planerne gør også rede for, hvilke tilskudsmuligheder man kan søge.

- Der er en række tiltag, man kan lave, der forbedrer levestederne i forhold til for eksempel fødeudbud og skjul for rovdyr. Man kan for eksempel anlægge markstriber, lave udyrkede bræmmer langs markerne og plante levende hegn af træer og buske, siger biolog Erling Krabbe.

Se forvaltningsplan for hare her

Se forvaltningsplaner for agerhøne her

Forvaltningsplanerne kommer også med nogle retningslinjer for, hvor mange agerhøns og harer der kan jages i forhold til den lokale bestands størrelse og forslag til graduerede målsætninger for lokale hare- og agerhønebestande.

Læs mere om hare og agerhøne i Naturstyrelsens artsleksikon.