Råd anbefaler erstatning

22-03-2013

Vildtforvaltningsrådet har på sit møde i dag på opfordring fra miljøminister Ida Auken drøftet en række forhold om ulv i Danmark.

Vildtforvaltningsrådet har på sit møde i dag på opfordring fra miljøminister Ida Auken drøftet en række forhold om ulv i Danmark.
Foto: Colourbox
Beskyttet.
Ulven er omfattet er EU's habitatsdirektiv, og derfor er Danmark også forpligtet til at beskytte den. Foto: Colourbox

Vildtforvaltningsrådet har på et møde i dag drøftet en række fohold om ulve i Danmark.
Rådet konstaterer, at der er kommet ulv til Danmark, og at det vil have indflydelse på naturen og give store udfordringer.

Rådet er enige om at anbefale en forvaltningsplan, som kan sikre, at man kan håndtere de konkrete biologiske, samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.
Vildtforvaltningsrådet tager udgangspunkt i, at ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, og at Danmark har internationale forpligtelser over for ulve.
Der er enighed i Rådet om, at forvaltningsplanen bør have klare mål og være dynamisk, så den kan justeres efter den kommende udvikling, også når den bliver uventet.

Rådet ønsker nedsat en arbejdsgruppe, der kan trække på en bred vifte af forskere og interessenter i forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på planen.

Skal levere forslag til efteråret
Arbejdsgruppen skal aflevere forslag til forvaltningsplan til Rådet på det kommende møde i september med henblik på, at Rådet derefter kan aflevere forslag til forvaltningsplan til ministeren.
Et enigt råd anbefaler, at ministeren i forvaltningsplanen etablerer ordninger, der både skal forebygge skader og yde erstatning for direkte og indirekte skader i forbindelse med ulveangreb - i lighed med ordninger i nabolandene.

I øvrigt anbefaler rådet, at der omgående etableres en erstatningsordning, indtil forvaltningsplanen er vedtaget.
Rådet anbefaler desuden, at ministeren iværksætter en oplysningskampagne om ulven som en del af forvaltningsplanen.

Læs mere om ulv i Miljøstyrelsens artsleksikon