Atlas viser landskabet som stor ressource

26-11-2013

Nyt landskabsatlas er et værdifuldt redskab for kommunerne, når de skal udpege områder, der kan udnyttes bedre.

Bløde kurver. Både bløde bakker og kystlinjen indgår i et nyt landskabsatlas, der beskriver Langelands landskaber. Foto: Lars Gunmdersen.

Nyt landskabsatlas er et værdifuldt redskab for kommunerne, når de skal udpege områder, der kan udnyttes bedre eller bør nyde større beskyttelse. Det er af stor værdi for lokalsamfundet og turismeerhvervet.

I et nyt landskabsatlas, som Miljøministeriet og Langeland Kommune har lavet, bliver den store viden om Langeland Kommunes landskaber præsenteret på en helt ny, enkel, inspirerende og ikke-teknisk måde.

Det er en hjælp for borgere, kommunale planlæggere og politikere, når de skal træffe afgørende beslutninger for deres kommunes fremtid.

For puklede hatbakker, der ligger tilbage efter den sidste istid og kilometervis af kyststrækning, kan være lige præcis de landskaber, der skal beskyttes eller udvikles for at tiltrække triatleter, cyklister, naturinteresserede og motionsløbere til øen.

- Vi skal vide, hvordan vi kan ændre vores landskaber uden at ødelægge dem, og vi skal vide, hvordan vi får det bedste frem i og ud af vores landskaber. Det er Langelands landskabsatlas et rigtigt godt eksempel på. Det giver helt nye muligheder for en bedre og mere dialogbaseret kommuneplanlægning, og samtidig giver det øens borgere, politikere og erhvervsliv nye idéer til, hvordan de kan udnytte Langelands store potentiale, siger miljøminister Ida Auken.

Atlasprojektet er en oversættelse af kortlægningen af Langeland Kommunes landskaber, der bygger på den såkaldte landskabskaraktermetode. Halvdelen af landets kommuner har allerede benyttet eller er i gang med at benytte metoden til at beskrive deres landskaber.

Da metoden kan være svær at forstå uden kendskab til planlægning, kan et landskabsatlas hjælpe både borgere og politikere. Det skaber en fælles reference for en dialog om landskabet, hvilket er en forudsætning, når der skal træffes beslutninger i kommunerne.

Styr på værdier
Landskabsatlasset suppleres af et idékatalog, der sætter fokus på værdifulde landskaber på Langeland. Kataloget blev til på en række temamøder og workshopper, hvor lokale ”landskabsambassadører” og kommunale planlæggere samarbejdede om at identificere øens store værdier.

- Jeg er sikker på, at mange andre kommuner vil lade sig inspirere af Langeland og følge deres gode eksempel. De mange idéer vidner om en stor forståelse for øens unikke værdier, men også lysten til at udvikle øens potentiale. Frivillige, erhvervslivet og kommunen kan nu gå sammen om at udvikle øens smukke landskaber og natur med tilbud om netværk af stier og ruter, hegnslaug eller oplevelsescentre, siger Ida Auken.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan landets andre kommuner finde inspiration til selv at lave et landskabsatlas. Torsdag 5. december vil der desuden blive afholdt en temadag om emnet for kommunale medarbejdere i Odense.

Se landskabsatlas