Jagtsæsonen 2012-2013 var god for jægerne

08-11-2013

Ringduer står for den største stigning i antallet af nedlagt vildt i forhold til den forgangne jagtsæson.

Jagttur. Jægere i skoven under en pause i jagten. Foto: Naturstyrelsen

Jagtsæsonen 2012-2013 gav et stort udbytte. Der blev nedlagt 190.000 stykker vildt mere end året før, og især udbyttet af ringduer var stort .  

Jægernes jagtudbytte er tilbage på et normalt niveau efter en knapt så travl jagtsæson året før.
Det viser Naturstyrelsens vildtudbyttestatistik, som opgør det vildt, jægerne har skudt i jagtsæsonen 2012-2013.
- Jagtudbyttet er en af de bedste indikationer, vi har på, hvordan det går med en række forskellige vilde dyr i naturen. Og baseret på de nye tal, ser det faktisk ud som om, at de forskellige bestande af dyr er relativt stabile eller stigende. Vi ser ikke nogen markant tilbagegang hos de arter, der er jagttid på, og det fortæller os, at jagten har foregået på et bæredygtigt grundlag, siger skovfoged Mads Bank-Mikkelsen fra Naturstyrelsen.
Vildtudbyttestatistikken, som bliver lavet af DCE, Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, indeholder oplysninger om udbyttet af i alt 16 pattedyrarter og 36 fuglearter.

Læs vildtudbyttestatistikken på DCE’s hjemmeside

Flest ringduer blev skudt
Ringduen er det dyr, der tegner sig for den største stigning, og i årets jagtsæson blev 70.000 flere ringduer skudt i forhold til den foregående jagtsæson.
- Forklaringen kan muligvis være, at nye regler betød, at duerne blev fredet for jagt i oktober måned i 2012, og det kan have fået bestanden til at stige, så flere voksne duer kunne skydes i jagtsæsonen i år, siger Mads Bank-Mikkelsen.
En anden forklaring på stigningen af ringduer i statistikken kan være, at der sidste år blev givet flere tilladelser til såkaldt regulering, hvilket betyder, at der er blevet givet tilladelse til at skyde duer, der laver skader på eksempelvis landbrugsafgrøder og til forstyrrende duer i villakvarterer.
Antallet af nedlagt kronvildt fortsætter en jævn fremgang og nærmer sig nu 10.000 stykker vildt i forhold til de foregående år, hvor der blev nedlagt omkring 7.500-8.000 krondyr. De årlige kronvildttællinger viser, at der bliver flere krondyr i både Jylland, på Fyn og på Sjælland.
Læs mere om krondyr i Danmark

Kvindelige jægere - nu mere end 10.000

Blandt de 175.000 jægere, der indløste jagttegn i årets jagtsæson, var 10.086 kvinder. Det er det højeste antal nogensinde.
-Af de mange kvindelige jægere er der 30 procent, som har nedlagt og indberettet mindst ét stykke vildt i sæsonen, mens tallet for mændene er på omkring 60 procent. De kvinder, der indberettede nedlagt vildt, skød i gennemsnit 10 stykker vildt, mens mændene skød i gennemsnit 26 stykker vildt, fortæller Mads Bank-Mikkelsen.
Jægere, der indløser jagttegn, har pligt til indberette deres jagtudbytte til Naturstyrelsen. Og man skal huske også at indberette, selvom man ikke har nedlagt vildt.
Tallene viser, at to ud at tre jægere, der indløste jagttegn i den forgangne jagtsæson, huskede at indberette.
Læs mere om jagttegn og indberetning af vildtudbytte på ”Mit jagttegn”