Auken: Østersøen skal have renere vand

03-10-2013

Miljøminister Ida Auken sætter sig i dag sammen med ministre fra østersølandene for at sætte fælles miljømål.

Både badegæster og fisk skal have renere vand i Østersøen. Miljøminister Ida Auken sætter sig i dag sammen med ministre fra Østersølandene for at sætte fælles miljømål.
Foto: Colourbox
Bølgen blå.
Østersøen skal have rent vand til både fisk, planter og badegæster. Foto: Colourbox.
Lukkede strande med badeforbud på grund af blågrønne alger, og fisk, der er presset af iltsvind, skal være fortid i Østersøen.
Det er meldingen fra miljøminister Ida Auken, der i dag sætter sig sammen med ministerkolleger fra østersølandene for blandt andet at aftale nye mål for at reducere på kvælstofudledningen til Østersøen.
- Man skal kunne bade i vores fælles Østersø uden at frygte at svømme ind i en algesuppe skabt af kvælstof, og fiskene skal kunne færdes i hele Østersøen og ikke tvinges væk fra områder, som de bliver i dag på grund af iltsvind, siger Ida Auken.
Mødet foregår i HELCOM, hvor Danmark i øjeblikket har formandskabet. HELCOM er Helsinki-konventionen, som arbejder for at beskytte Østersøen. De ni lande, som har kyst ud til Østersøen samt EU er medlemmer.
Målet er 120.000 ton kvælstof
På mødet skal landene lægge sig fast på et mål om, hvor meget mindre kvælstof og fosfor der skal udledes til Østersøen i 2021 ift. gennemsnittet i perioden 1997-2003.
- Lige nu er der nævnt et ambitiøst, men også realistisk tal om, at der i 2021 skal løbe 120.000 ton kvælstof mindre ud i Østersøen om året. Det vil betyde noget for vandmiljøet med sådan en reduktion, og jeg vil kæmpe for at få samtlige deltagere til at forpligte sig til netop det mål, siger Ida Auken.
Samtidig skal der skæres ca. 15.000 ton fosfor fra udledningerne fra landbrug, spildevandsanlæg og byer. I 2010 blev der udledt cirka 800.000 ton kvælstof til Østersøen og 30.000 ton fosfor.
Der holdes ministermøde i HELCOM hvert tredje år, og Danmark har formandskabet indtil 30. juni 2014.
Efter mødet kl. 11.45 er der pressebriefing i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K.