Langsommeligt at genrejse væltet skov

30-10-2013

Det tager ikke lang til for en storm at vælte træer. Men det tager lang til at rydde op og reparere.

Det tager ikke lang til for en storm at vælte træer. Men det tager lang til at reparere. For det skal overvejes nøje, hvad der skal ske.


Skovfald. Omkring 80.000 kubikmeter nåletræ blev ødelagt i Sønderjylland under stormen. Nu skal det besluttes, hvad der skal erstatte dem. Foto: Naturstyrelsen.

Når store mængder træ vælter i efterårsstormene, som det skete mandag i Sønderjylland, er der masser af arbejde forude for Naturstyrelsen. For man kører ikke bare ud i skoven of planter nye træer.
Det er nemlig ikke sikkert, at det er den samme skov, man gerne vil have til at vokse op.
I Sønderjylland var det for eksempel i høj grad ensartede nåletræer, der faldt i forskellige plantager, og det er ikke nødvendigvis en type skov, som skal genplantes.

- Vi arbejder i dag med skoven på en helt anden måde, end man gjorde, da de store plantager blev plantet. I dag skal vi tænke på naturværdien af skoven, og om den skal tilbyde friluftsmuligheder frem for kun at tænke på, hvordan vi kan få skoven til at producere mest træ, siger vicedirektør Peter Ilsøe, Naturstyrelsen.

Natur leverer mindre træ
Hvert år sælger Naturstyrelsen træ fra statsskovene for godt 200 millioner kroner. Men en skov med en rig og varieret natur leverer mindre træ til videresalg end den mørke plantageskov.

- Der er mange faktorer i spil, når vi skal genskabe skoven efter stormfald. Vi skal finde ud af, om skoven kan genskabe sig selv, om vi skal plante den til eller lave andre naturtyper på stedet. Måske er det bedre at have en sø, som naturen og lokalbefolkningen kan have glæde af. Men det begrænser den træproduktion, samfundet efterspørger, og som giver indtægter til statskassen , siger vicedirektør Peter Ilsøe.

Derfor laver Naturstyrelsen driftsplaner, som viser hvordan staten vil forvalte skoven – område for område. Driftsplanerne kommer i høring, så alle har mulighed for at påvirke skovens fremtid.

Først rydder vi op
I første omgang begynder arbejdet i Sønderjylland med at rydde op i skovene og plantagerne, hvor masser af veje og stier stadig er spærrede, og hvor der ligger væltede træer, som kan være til fare for skovgæsterne.
Nogle af de væltede træer får lov at blive liggende i skoven, så biller og svampe kan flytte ind i dem. Resten vil blive indsamlet og solgt blandt andet som flis og brænde.
Derefter vil arbejdet med skovens fremtid gå i gang. Det forventes, at der ligger en ny driftsplan for Sønderjylland klar inden for et par år.