Miljøminister besøger Helnæs

25-10-2013

Miljøminister Ida Auken besøger Helnæs på Sydvestfyn mandag d. 28. oktober.

Miljøminister Ida Auken kommer mandag den 28. oktober til Helnæs, for at blive inspireret af det omfattende naturgenopretningsprojekt på Helnæs Made.

I projektet har lokale lodsejere, borgere, grønne organisationer og naturfaglige eksperter spillet en helt central rolle i at genskabe naturen på Helnæs Made med græsning og naturpleje, som kan komme til at danne skole for lignende projekter andre steder i landet.

Miljøministeren ønsker at gøre Miljøministeriet mere åbent for input fra organisationer og borgere og i højere grad lære af deres erfaringer, og det skal nu også ske på Helnæs.

Ida Auken ankommer til Helnæs Made klokken 11, hvor hun vil debattere projektet med lodsejere, lokale borgere, grønne interesseorganisationer, Assens Kommune og eksperter på det naturfaglige område.

Naturprojektet på Helnæs har til formål at forbedre og udvide arealet af truede naturtyper og arter. Som del af projektet er der genskabt et større naturområde på Helnæs Made ved hævning af vandstand.  Projektet koster i alt omkring 18. mio. kr. og finansieres med støtte fra EU´s LIFE+ Nature program med ca. 9 mio. kr.

Naturprojektet gennemfører, som et af de første projekter, den samlede Natura 2000 plan for et helt Natura 2000 område.

Projektet illustrerer, hvordan naturområder kan sammenkædes og udvides som del af det kommende arbejde med implementering af et nationalt naturnetværk.

Foto: Freelance Luftfoto