Nye spilleregler skal puste liv i råstofauktioner

09-10-2013

Flere fimaer skal konkurrere om retten til råstoffer.

Længere eneret på råstoffer og nye måder at beregne priser på skal gøre det mere økonomisk attraktivt at hente sand og grus op fra havbunden.


Sandbjerg.
Flere firmaer skal konkurrere om sand, ral og grus fra havbunden. Foto: Colourbox.
Der har hidtil været relativt stille omkring de auktioner, hvor råstofudvindere kan byde på retten til at udvinde råstoffer fra havbunden.
Men nu skal der skabes større konkurrence om at vinde retten til at hente sand, sten og grus til byggeri op af havet, og derfor er Naturstyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen klar med en række forlag, der skal tiltrække flere firmaer og give flere bud til auktionerne.
- Det vil være godt med flere firmaer, flere bud og mere konkurrence, når vi udbyder nye områder med råstoffer på havbunden i auktion. Det er jo konkurrencen om at vinde retten til at udvinde, der gør, at staten får den rigtige pris, siger kontorchef Lisbet Ølgaard fra Naturstyrelsen.
Der har været afholdt to årlige råstofauktioner siden 2010, hvor auktionsformen blev indført. I gennemsnit bliver der afgivet omkring fem bud per gang, og ofte er der kun et enkelt eller to firmaer, der deltager.
Læs alle forslagene i rapporten fra Naturstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Firmaer får mere tid
Et firma vil fremover få eneret på at udvinde råstoffer i 8-10 år i stedet for blot fem år.
På den måde bliver råstoffirmaerne mindre følsomme over for svingninger i efterspørgselen fra byggesektoren, og de har flere år til at dække udgifterne til efterforskning og udvinding.
For at skabe øget konkurrence om råstofområderne, vil der kun blive udbudt områder, hvor mindst en virksomhed på forhånd har forpligtet sig til at give bud.
Når man i dag giver et bud på et råstofområde, skal man give en samlet pris for hele området. Det gør, at mange mindre virksomheder holder sig væk, da de ikke har mulighed for så store indvindinger.
Men fremover skal udbuddet afgøres efter, hvem der tilbyder den højeste kubikmeterpris uden at forpligte sig til at hente alt op fra havbunden.
Møde med råstofbranchen
Onsdag 30. oktober mødes Naturstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med råstofbranchen for at drøfte forslagene til ændringerne af den nuværende auktionsform.
Forslagene er blevet til som et led i regeringens konkurrencepolitiske udspil, og en revideret råstoflov forventes fremsat i efteråret 2014.
Læs mere om udvinding af råstoffer på internetsiden