Nu kommer skoven

25-10-2013

Skoven vest for Ringe på Midtfyn bliver tre gange større

Nu kommer skoven
Ringe Skov bliver tre gange større – den vokser fra 40 ha til knap 120 ha. Det svarer omtrent til størrelsen af 240 fodboldbaner. Træerne i den nye skov skal plantes i 2015.
Onsdag den 23. oktober 2013 var der offentligt møde om planen for den nye skov ved Ringe.

Opbakning til projektet
40 engagerede borgere deltog i det offentlige møde, og der var bred opbakning til planen. Der var blandt andet interesse for et grønt partnerskab, hvor foreninger fra området, sammen med Naturstyrelsen, laver et rekreativt område, hvor fx spejdere og skoleklasser kan lave forskellige aktiviteter. Et andet tiltag er en 10 ha stor hundeskov.

Grøn helhedsplan er nu virkelighed
Den nye skov ved Ringe betyder at Den Grønne Helhedsplan for området vest for Ringe er ved at være helt realiseret. Projektleder, forstfuldmægtig Anni Borup fortæller:

- Ringe Sø er genskabt, der er lavet en udsigtsbakke og der er etableret en golfbane. Nu kommer skoven og den vil danne en smuk kontrast til de åbne områder .

Borgernes idéer er med
Det offentlige møde onsdag aften skal ses i forlængelse af temamødet i Boltinge den 27. september 2013. Her kunne beboere fra området og andre interesserede forholde sig til de første skitser til den nye skov. Der kom mange idéer på bordet om stiforbindelser, bænke og andre faciliteter.

- Mange af disse idéer er taget med i planen for skoven , fortæller Anni Borup

Planen er nu i høring
Planen for den nye skov ved Ringe er i offentlig høring indtil 20. november 2013. Høringssvar kan sendes til Naturstyrelsen Fyn på e-mail: Obfuscated Email

Planen for den nye skov ved Ringe kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside

Fakta:
Skovrejsningsprojektet startede i 1998. Formålet med skovrejsningen er at skabe en bynær, rekreativ skov, og at beskytte drikkevandsboringer i området mod forurening.

Skovrejsningsprojektet Ringe Skov er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune. Naturstyrelsen erhverver, etablerer og driver skoven. Faaborg-Midtfyn kommune medfinansierer erhvervelse af jord til skovrejsningen med 50 % af udgiften.