Ørreder får frit spil i Mattrup Å

01-10-2013

Flere hundrede års afspærring af en stor del af Mattrup Å ved Horsens er slut.

Det første vandløbsrestaureringsprojekt under Naturstyrelsens nye tilskudsordning er netop afsluttet. Det åbner 33 kilometer af Mattrup Å, der tidligere var lukket for fiskene.


Fri bane.
Vandet risler nu uhindret gennem volden, der tidligere stemte vandet op. Foto: Horsens Kommune.
Timingen kunne ikke være bedre, da Horsens Kommune den 30. september sendte rislende vand ud i det nygravede åløb ved Mattrup Gods.
For det er netop nu, at ørreder over hele landet begynder at søge op i åerne for at gyde.
Tidligere stødte mange fisk på en uoverstigelig forhindring, når de nåede den stejle og flere hundrede år gamle opstemning af Møllesøen ved Mattrup Gods.
Men nu har Horsens Kommune med støtte fra Naturstyrelsens midler til vandløbsrestaurering fjernet spærringen ved Møllesøen, så der er fri passage for fiskene.
- Det er nogle kæmpe forbedringer af vores vandløb, som den nye tilskudsordning til vandløbsrestaurering har været med til at skubbe i gang. Mattrup Å er det første vandløbsrestaureringsprojekt, der bliver færdigt, men både Horsens Kommune og Ikast-Brande Kommune arbejder andre steder i åsystemet på at fjerne spærringer, der vil gavne de vandrende fisk meget, siger kontorchef Henrik Kundby fra Naturstyrelsen.
Der er afsat i alt 78 millioner kroner om året til vandløbsrestaurering.
Læs mere om vandløbsrestaurering.

Rindende vand erstatter dynd
Der er også sket andre markante forbedringer af Mattrup Å i form af udlægning af gydegrus, hvor ørrederne kan lægge æg, og der er lagt store sten ud, der giver fisk og smådyr mulighed for at finde læ for strømmen i åen.
- Når fiskene førhen lagde æg, var det næsten dømt til at slå fejl. Vandet løb alt for langsomt, der var masser af sand og næsten ingen ilt til fiskeæggene i vandløbsbunden. Men nu venter der langt bedre forhold med både sten og gydegrus, og vandet er igen i bevægelse, fordi vi har genskabt en naturlig hældning på åen, siger biolog Simon Marsbøl fra Horsens Kommune.
Før i tiden strandede mange småfisk i Møllesøen, når de om foråret var på vej ned ad åen og ud i fjorden. De mistede ganske enkelt orienteringen i søens stillestående vand og endte som føde for søens sultne rovfisk gedden.
Mattrup Møllesø findes stadig, men nu er den adskilt fra åen, så fiskene ikke længere skal svømme gennem søen.