Søg om penge til skydebaner nu

30-10-2013

Der er stadig penge i puljen til nye haglskydebaner, renovering af eksisterende anlæg og nye faciliteter.


Der er stadig midler i årets skydebanepulje. Pengene skal gå til nye haglskydebaner og renovering og udbyggelse af allerede eksisterende skydebaner med bedre faciliteter.

Erfaring. Nye jagttegnsaspiranter skal bestå en haglskydeprøve, og derfor er der de næste tre år flere penge i skydebanepuljen. Foto: Colourbox.

Hvert år yder Naturstyrelsen tilskud til landets skydeforeninger, der vil lave nye haglskydebaner eller renovere eksisterende baner.
Den officielle ansøgningsfrist udløb 1. oktober, men da puljen stadig ikke er opbrugt, har Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund i fællesskab besluttet at forlænge fristen og udvide rammerne for, hvad man kan søge om tilskud til.
-Normalt står vi i en situation, hvor der er mange ansøgere om få midler. I år står vi i den modsatte situation, så nu forlænger vi ansøgningsfristen til 1. december 2013. Desuden har vi besluttet at udvide rammerne for, hvad der kan gives tilskud til i forhold til tidligere. Vi har eksempelvis vurderet, at der også kan gives tilskud til nye betalingsanlæg og bedre faciliteter herunder toiletforhold, i forbindelse med skydebanerne, siger forstfuldmægtig Jacob Friis, Naturstyrelsen.

Læs mere om skydebanepuljen og find ansøgningsblanketter
Frist for ansøgninger forlænges
Skydebanepuljen blev sat i værk i 2001 som led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på de danske flugtskydebaner, og siden begyndelsen af 00’erne har mere end 100 skydebaner modtaget tilskud.
Puljen til nye haglskydebaner og renovering er i 2013 mere end fordoblet, da jagttegnsaspiranter fra foråret 2014 skal aflægge en haglskydeprøve. Derfor forventes det, at haglskydebanerne rundt omkring i landet vil få flere brugere end sædvanligt.
- Når alle nye jægere i 2014 skal op til en haglskydeprøve for at kunne dokumentere, at de kan ramme med et haglgevær, så må det nødvendigvis betyde, at skydebanerne får travlt med at servicere de mange jagttegnsaspiranter. Puljen til at anlægge skydebaner og vedligeholdelse er derfor mere end fordoblet, og foreløbig har vi kun modtaget ansøgninger for omkring halvdelen af midlerne, siger Jacob Friis fra Naturstyrelsen.
Skydebanepuljen, der er finansieret af jagttegnsmidlerne, er normalt på 1 million kroner. I årene 2013 - 2015 er der dog 2,5 millioner kroner i puljen, hvoraf halvdelen i 2013 altså endnu ikke er blevet fordelt.

Læs mere om den nye jagtprøve