Sønderjyske skove hårdt ramt af stormen

29-10-2013

Der er væltet så mange nåletræer i Sønderjylland, at det svarer til fire års hugst.

Stormen som passerede Danmark i går tog hårdt på statens skove i Sønderjylland.


Splintret. Mange grantræer er knækket i stormen. Foto: Naturstyrelsen

Naturstyrelsen vurderer, at omkring 80.000 kubikmeter træ er væltet eller knækket. Det svarer til fire års hugst af nåletræ i de sønderjyske skove.

Det er gået særligt hårdt ud over Frøslev Plantage ved den dansk/tyske grænse, hvor det stadig er vanskeligt for Naturstyrelsens folk at komme ind i plantagen og gøre skaderne op på grund af spærrede veje.

- Vi kan se på denne storm, at den har været meget kort, men meget voldsom. Mange træer er knækket i stedet for at være rodvæltede. Flere steder ser det ud som om, at stormen er kørt hen over landskabet som et barberblad, så træerne i lavningerne er skåret af lidt højere på stammen end dem på bakketoppene, siger skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen i Sønderjylland.
Det er særligt nåletræerne, som har taget skade, og det er Naturstyrelsens vurdering, at omfanget i Sønderjylland er omkring 2/3 af skaderne ved den historiske storm i 1999, der udraderede store skovområder landet over.

Mange skovveje er spærret
Naturstyrelsen vil i dag sørge for, at de vigtigste veje bliver genåbnet, så beboerne i skovene kan komme ud. Dernæst bliver de mindre skovveje ryddet.

- Hvis vejene er åbne, kan man godt færdes i skovene, men man må under ingen omstændigheder forsøge at klatre over træer, der er væltet ned over veje eller stier. Der kan være spændinger i træet, som pludseligt kan blive udløst, og det er livsfarligt, siger skovrider Inge Gillesberg.

I det øvrige Danmark er skaderne generelt mindre end i Sønderjylland. I Nordsjælland er 5.000 kubikmeter væltet som det værst ramte område uden for Sønderjylland. Ellers er statens skove sluppet nådigt fra stormen.