Staten skal købe bæredygtigt træ

31-10-2013

States indkøb af træ skal fremover bidrage til en bæredygtig udnyttelse af Jordens træressourcer.

Statens indkøb skal fremover bidrage til bæredygtig udnyttelse af klodens skovressourcer, og derfor bliver det nu et bindende krav til statens indkøbere, at træ til blandt andet byggeri, møbler og papir skal stamme fra bæredygtige skove. Det sker som led i regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb.


Bæredygtighed. Statens indkøb af træ skal fremover stamme fra bæredygtig skovdrift. Foto: Colourbox.

Departementer, direktorater og ministeriernes styrelser skal fremover benytte sig af bæredygtigt træ, når der skal nye vinduer i facaderne, eller hvis der skal nye plankegulve på kontorerne. Det er resultatet af regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb.

- Fremover vil det være et krav, at når vi køber kontormøbler og kopipapir, eller vi bygger nye huse og restaurerer gamle bygninger, så skal trægulve, tryksager og vinduer være lavet af bæredygtigt træ. Det er vigtigt for skovenes overlevelse samt for de mange mennesker, som lever af skovene, siger miljøminister Ida Auken.

I dag stilles der krav om bæredygtighed i cirka 25 procent af statens indkøb af træ til byggeri, møbler og papir på baggrund af frivillighed. Fremover skal staten stille krav om, at træbaserede produkter stammer fra dokumenterbart bæredygtigt træ.

Som følge af nye EU-regler, har det siden marts i år været forbudt for alle at sælge ulovligt fældet træ i EU. Men det sikrer ikke nødvendigvis, at træet også er bæredygtigt. Udover at træet er lovligt fældet, tages der i bæredygtig skovdrift hensyn til blandt andet skovenes biodiversitet, miljøbeskyttelse og skovarbejderes arbejdsforhold.

Bæredygtig skovdrift vinder frem
Med et større fokus på indkøb af bæredygtige træprodukter fra staten forventes flere virksomheder at omstille sig til bæredygtig træindkøb- og produktion.

- Den frivillige ordning var en fin rettesnor, men nu går vi foran i staten og sætter mere fart på at sikre indkøb af bæredygtigt træ. Det vil få flere og flere virksomheder til at begynde at tænke over at have bæredygtige produkter og varer på hylderne, for staten er en stor kunde. Men vi giver selvfølgelig alle en chance for at nå at være med - derfor gennemfører vi kravene løbende over de næste tre år, siger Ida Auken.

Energitræ såsom brænde, flis og træpiller er ikke en del af aftalen. Den frivillige vejledning vil stadig være i spil for kommuner, regioner og andre offentlige institutioner, der ikke er underlagt den bindende aftale.

Vejledningen vil blive opdateret og er klar i foråret 2014.

Læs mere baggrundsinformation om den nye beslutning om bæredygtigt træ

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Lasse Perrild-Mathiasen, Miljøministeriet, tlf.: 9136 5854, e-mail: Obfuscated Email
Kontorchef Gertrud Knudsen, Naturstyrelsen, tlf.: 4061 5155, e-mail: Obfuscated Email